Martínez Sistach fa costat al Papa en un moment en què està "sofrint injustament"