El cervell va cerar la religió per evitar l'estrés