La Generalitat no vol un cementiri per cada religió