La Generalitat distingeix tots els actes de la Setmana Santa de Tarragona