Blázquez: "Es generalitza per desacreditar els capellans"