Les esglésies amb més risc de patir robatoris posaran alarmes