El nombre de visitants de la catedral de Girona s'ha reduït un 6,7%