El Bisbat estudia un conveni amb seminaris colombians per portar alumnes a Girona