Nova concentració per l'alliberament dels cooperants catalans