Les Clarisses cedeixen 122 peces d'art a l'Ajuntament de Gandia