La despesa dels serveis socials a Manresa creix el 53%