Jornada sobre l'acció política i la dimensió ètica