Munilla apel·larà a la concòrdia i humilitat en la presa de possessió