Sofriment humà. Una perspectiva metafísica, per Ignasi Fuster