La gestió de la diversitat de creences en l’espai públic