Els efectes nocius de la "correcció política" en els minarets