La crisi genera un circuit fix de proveïment en contenidors