El Secretari d'Estat comenta irònicament el veredicte del Tribunal de Drets Humans