Els pavellons de l'Hospital de Sant Pau recuperen l'esplendor original