Un bisbe asturià, 25 anys amb les víctimes de les mines a Cambodja