Qüestió de fe. Marta Carrasco i Jan Fabre estrenen dos contundents espectacles, intencionadament provocadors, sobre allò religiós.