Banyoles restaura la seva arqueta 30 anys després de l’espoliació