Inauguració del curs de la Universitat Ramon Llull