El cardenal Danneels critica la prohibició general del vel a les escoles públiques