Els musulmans demanen flexibilitat horària davant un Ramadà canicular