Nova superiora de les Filipenses, orde fundat a Catalunya