La comunitat islàmica compara el burca amb els habits i els convents