El papa enviarà una carta als bisbes irlandesos sobre els abusos a menors