El clergat de Guipúscoa s'uneix a favor de llibre de Pagola