Les parròquies fan una crida a la convivència durant la litúrgia