Williams adverteix que l'Església anglicana es pot dividir amb les dones bisbe i els capellans gais