Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR)  L’arcidiocesi di Tarragona ha annunciato la creazione di una commissione diocesana dedicata a far fronte agli effetti della pandemia da Covid. L’obiettivo è redigere un piano caritativo che coinvolga tutta la diocesi davanti alle conseguenze sociali causate dalla crisi. Si focalizzerà anche sugli effetti del coronavirus sulle persone e sull’ambiente per orientare e incrementare le iniziative della Chiesa. La commissione creata dall’arcivescovo Joan Planellas vuole incoraggiare l’impegno della Chiesa e la collaborazione tra realtà civili e religiose.

L’arcivescovo ha anche confermato le normative proposte per la ripresa del culto pubblico nelle chiese. Non c’è ancora una data precisa. La decisione concrete si lascia nelle mani di ogni parrocchia “con estrema prudenza e se necessario in modo scaglionato, per il bene sia dei fedeli che dei sacerdoti”. Per esempio, per il Corpus Domini del 14 giugno si è già stabilito che sarà celebrato nelle chiese senza processioni nelle strade. Viene confermata l’esenzione generale del precetto domenicale.

È prevista la ripresa di battesimi, comunioni, matrimoni e delle confessioni nelle parrocchie ma si richiede “di programmarli con prudenza e di posticiparli quando sia possibile”. Per quanto riguarda le cresime, l’arcivescovado ha annunciato che non se ne faranno almeno fino a settembre. L’arcivescovo Planellas chiede anche che si amplino i servizi caritativi che già si effettuano nella diocesi.

Comunicat sobre les mesures de desconfinament a l’arxidiòcesi de Tarragona

En el comunicat d’avui, dia 7 de maig de 2020, us informem de les orientacions que l’arquebisbe de Tarragona, el Dr. Joan Planellas, ha disposat per a la represa progressiva del culte i la vida pastoral de l’arxidiòcesi.

Cal dir que aquestes mesures s’hauran d’avaluar contínuament tenint en compte el que les autoritats sanitàries disposin en cada moment. I tenint present que no tots els territoris de l’arxidiòcesi entraran al mateix moment en aquesta fase 1 ja que no formen part de les mateixes regions sanitàries diferents.

En primer lloc l’arquebisbe Joan Planellas vol que siguin assumides totes i cadascuna de les disposicions de la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola en la seva nota de 29 d’abril de 2020, amb les mesures de prevenció, higièniques i organitzatives que l’acompanyen.

També ha disposat que, fins a nou avís, els fidels de l’Arquebisbat continuen estan dispensats del precepte dominical. I es convida, sobretot, a les persones grans, malaltes i en situació de risc a no sortir dels seus domicilis.

A partir de la fase 1, és a dir, possiblement el proper dilluns dia 11 de maig de 2020, i d’acord amb les autoritats sanitàries, les parròquies i els llocs de culte de l’arxidiòcesi podran reprendre les celebracions de l’Eucaristia amb participació dels fidels.

En aquesta primera fase es permetrà l’assistència grupal, però no massiva, als temples sense superar un terç de l’aforament, amb eucaristies dominicals i diàries.

En tot moment és important respectar la distància de seguretat (1,5 m) mesura que no afectarà a les persones que habiten a la mateixa casa. Per complir aquesta mesura serà important organitzar un servei d’ordre, amb persones responsables, la distribució dels fidels al temple.

Es recomana, a més, que els fidels facin ús de la mascareta i que, tot i que els temples puguin oferir gel hidroalcohòlic, és important que cadascú el porti. 

Cada arxiprestat haurà de concretar aquest retorn a la vida eclesial, extremant la prudència i si és necessari de forma esglaonada, en bé de la salut tant dels feligresos com dels preveres.

Per evitar els contagis, i com a acte de caritat, cal donar sempre la comunió a la mà (evitant tot contacte entre les mans del qui distribueix la comunió i les mans del fidel).
Tampoc hi haurà diàleg individual en la Comunió sinó que es pronunciarà de manera col·lectiva distribuint l’Eucaristia en silenci. 

A partir de la fase 1, es podran duu a terme les exèquies o misses funerals a les parròquies o als tanatoris seguint totes les disposicions d’aforament i prevenció necessàries.

Es podran reprendre les celebracions del baptisme, les primeres Comunions, la penitència o els matrimonis.

Tenint en compte la situació de provisionalitat en què vivim aquestes celebracions cal programar-les amb prudència i posposar-les tant com sigui raonable.

Pel que fa a les confirmacions, a partir del mes de setembre, es procurarà oferir la possibilitat de fer-ne algunes a la Catedral, i esglaonadament s’aniran programant la resta.

També és voluntat de l’arquebisbe Joan que es mantinguin i, si és possible, s’ampliïn els serveis caritatius de l’Església tarragonina, amb una dedicació preferent als ancians i malalts, així com als infants i les famílies vulnerables.

En relació a aquest punt, des de l’Arquebisbat es vol crear una Comissió diocesana per fer front als efectes de la pandèmia de la Covid’19 a l’arxidiòcesi. Aquesta comissió tindrà com a principals objectius establir un pla de xoc caritatiu transversal a l’arxidiòcesi i oferir una profunda reflexió sobre els efectes de la Covid’19 a la vida de les persones i del medi ambient. Aquesta reflexió haurà d’orientar i incrementar les accions humanitzadores de la nostre Església.

Aquesta Comissió vetllarà per una eficaç comunicació de tota l’acció de l’Església, fomentarà sinèrgies amb les diferents realitats civils i religioses i cercarà recursos econòmics per fer front a aquest pla de xoc.

Finalment, l’arquebisbe Joan ha disposat que la celebració del Corpus Christi d’enguany, que s’escaurà el proper diumenge dia 14 de juny, s’haurà de celebrar a l’interior de les esglésies.

El Sr. Arquebisbe agraeix sincerament a tots els feligresos de l’Arquebisbat el seu testimoni de fe, esperança i caritat, i els encoratja a no defallir.