Salta al contenuto principale
Catalunya Religió Lun 14/10/2019

(CR) Dopo la sentenza con cui il Tribunale Supremo spagnolo ha condannato 9 leaders indipendentisti catalani a pene tra i 9 e i 13 anni di reclusione, una quindicina di enti e associazioni cristiane hanno firmato una nota nella quale affermano che “questa sentenza è un grave passo indietro per la risoluzione del conflitto politico che riguarda la Catalogna e mette in pericolo la convivenza e la democrazia”. In questi frangenti aderiscono “a iniziative civili e pacifiche per esprimere il rifiuto di questa decisione giudiziaria”.

Il comunicato spiega che la sentenza del Tribunale Supremo risponde a “una inadeguata applicazione delle leggi penali per fatti che non sono né possono essere considerati delittuosi, infliggendo pene di grande crudeltà”.

Esprimono anche “profonda preoccupazione e delusione perché i ripetuti appelli al dialogo degli ultimi anni non hanno dato alcun frutto” e perché non ci sia stato alcun avanzamento “sul cammino del dialogo” come più volte richiesto dai vescovi catalani.

Infine, citando la “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco (punto 239), le istituzioni “richiedono a tutte le istituzioni e ai partiti politici di mettere un freno alla deriva giudiziaria di questa situazione e che si inizi al più presto un processo multilaterale di dialogo politico che permetta di arrivare a una soluzione giusta, democratica e duratura”.

 

Entitats cristianes davant de la sentència del Tribunal Suprem sobre els líders socials i polítics catalans

Les entitats cristianes sotasignades, davant la sentència del Tribunal Suprem que condemna a diferents líders socials i polítics catalans, volem expressar el següent:

1. Considerem que aquesta sentència és un greu atemptat als principis democràtics essencials de la nostra societat i una greu violació de drets humans dels afectats, tant per la indeguda aplicació de les lleis penals a fets que no són ni poden ser considerats delictius, imposant penes d’una gran crueltat, com per les vulneracions de les garanties processals comeses en el procediment, tal i com ha dictaminat el Grup de Treball sobre detencions arbitràries del Consell de Drets Humans les Nacions Unides i han denunciat múltiples ONG nacionals i internacionals de drets humans (Federació Internacional de Drets Humans, Euromed Rights,  Amnistia Internacional, Organització Mundial contra la Tortura, Federació Internacional de Cristians per l’Abolició de la Tortura, Front Line Defenders...)

2. Al nostre parer, aquesta sentència és un seriós pas endarrere per a la resolució del conflicte polític que afecta a Catalunya i posa en perill la convivència i la democràcia. Per això, com a entitats compromeses en el servei a la societat, ens sumarem a iniciatives cíviques i pacífiques que expressin un rebuig a aquesta decisió judicial. Així mateix, fem una crida a les institucions polítiques de l’Estat per tal que cerquin una solució jurídica que porti a l’excarceració de les persones injustament condemnades, que permeti afavorir un clima de diàleg per afrontar el conflicte polític existent.

3. Expressem la nostra profunda preocupació i decepció perquè les reiterades crides al diàleg dels darrers anys no hagin donat cap fruit. Lamentem que no hagi estat possible "avançar en el camí del diàleg i de l’entesa, del respecte als drets i les institucions i de la no confrontació, ajudant que la nostra societat sigui un espai de germanor, de llibertat i de pau" (Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense, 15 de maig de 2017).

4. Per tot això, reclamem a totes les institucions i partits polítics que posin fre a la judicialització d’aquesta situació i s’iniciï de manera urgent i immediata un procés multilateral de diàleg polític que permeti avançar cap a una resolució justa, democràtica i duradora d’aquest conflicte que porti a la concòrdia i la pau social (“És hora de saber com dissenyar, en una cultura que privilegiï el diàleg com a forma de trobament, la recerca de consensos i acords, però sense separar-la de la preocupació per una societat justa, memoriosa i sense exclusions”. Papa Francesc, Evangelii Gaudium, 239).

Barcelona, 14 d’octubre de 2019

Equips de la Pastoral Política i de la Comunicació

Escola Pia de Catalunya

Federació de Cristians de Catalunya

Fundació Educativa Cor de Maria

Fundació Educativa Dominiques de l’Anunciata del Pare Coll

Fundació Joan Maragall

Fundació Vedruna Catalunya Educació

Grup de Juristes Roda Ventura

Grup Sant Jordi

Justícia i Pau Catalunya

Lliga Mare de Déu de Montserrat

Moviment de Cristians de Pobles i Comarques de Catalunya

Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona

Altres associacions i fundacions també s'han expressat al respecte a les xarxes socials:

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.