Salta al contenuto principale

Els concerts del segon cicle d’Educació Infantil i d’Educació Secundària obligatòria finalitzen la vigència actual a finals d’aquest curs 2021/2022; i, d’acord amb la normativa reguladora, en correspon la renovació, que haurà de ser per a quatre cursos escolars i que serà recollida en la disposició administrativa pertinent.

No es pot defugir la preocupació davant d’aquesta eventualitat. Circumstàncies prou conegudes com la situació demogràfica general i la conjuntura econòmica del país no afavoreixen l’estabilitat dels concerts, en especial, l’afectació que l’infrafinançament té sobre la demanda social de les nostres escoles. La gratuïtat hauria d’eliminar el preu com a factor de formació de la demanda, la qual cosa està molt lluny de ser certa en el nostre col·lectiu. La manca de finançament per a acomplir el mandat de gratuïtat de plaça escolar condiciona les escoles des del mateix moment de la implantació del sistema de concerts, n’impedeix l’execució amb plenitud de garanties i les situa davant d’una tensió econòmica ofegant o, en ocasions i dissortadament, sense opció de continuïtat.

A aquests factors cal afegir-hi el context normatiu, focalitzat especialment en el desplegament del nou decret d’admissió i programació educativa. Des del nostre col·lectiu s’han seguit amb molt d’interès, amb importants iniciatives de participació del sector i de contactes amb l’administració, les novetats en la regulació de la programació de l'oferta educativa: la creació de les taules locals de planificació educativa i de les comissions de participació i consulta; l'atribució al Departament d’Educació de la programació dels grups i els llocs escolars en tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya amb la participació efectiva dels ajuntaments, els agents de la comunitat educativa; les propostes de reduccions de ràtio; les previsions relatives a l'equitat educativa i la segregació escolar...

A les portes d’un nou procés de preinscripció, les escoles concertades han estat protagonistes i testimoni de diferents actuacions dels representats de l’administració educativa, en ocasions no ben encarrilades vers l’objectiu general de la prestació del Servei d’Educació de Catalunya en un marc d’equitat, neutralitat, pluralisme i respecte als drets educatius de les famílies i les titularitats de les escoles.

En aquest context, els criteris que utilitzi l’administració per a concretar la programació educativa han d’anar definitivament encaminats que la determinació dels llocs escolars necessaris en els centres del Servei d'Educació de Catalunya garanteixi a tot l'alumnat un lloc escolar gratuït i de qualitat en els seus centres a partir de l'oferta existent de centres públics i l'autoritzada en els privats concertats, harmonitzant-ho amb els drets individuals dels alumnes, de les mares, pares o els tutors i de les titularitats. Uns criteris generals que han de conjugar el dret de tots a l’educació en un context de llibertat.

Així doncs, la proposta d’oferta educativa que enguany ha decidit l’administració permet observar que es renova l’oferta educativa sostinguda amb fons públics a totes les escoles cristianes de Catalunya i que, llevat de situacions molt específiques, és similar a l’existent fins al moment. I també que, a excepció de situacions individualitzades que caldrà justificar, les mares i els pares que optin per les escoles cristianes concertades podran escollir plaça en totes les unitats del primer curs del segon cicle d’educació infantil i d’educació secundària obligatòria autoritzades, així com en l’educació primària. Es desconeix encara quina serà la ràtio mínima que permeti mantenir el concert educatiu, per a la qual s’haurien de contemplar diversos elements, alguns ja previstos en la norma, com ara el que hi ha per als centres públics del municipi o àrea territorial de referència, però també el comportament de la matrícula al llarg del curs, l’escolarització d’alumnat amb necessitats de suport educatiu o les genèriques de necessitats d’escolarització, entre d’altres.

Als escrits que s’enviaren des dels serveis territorials quan se sol·licità el pronunciament de les escoles respecte la reducció de ràtio, l’administració afirmava que la voluntat del Departament és la de preservar tots els projectes educatius actuals en un context de davallada demogràfica. La proposta de concertació per al curs vinent ens permet constatar que aquesta voluntat és manifesta i concedeix una raonable dosi de tranquil·litat de cara al proper procés de preinscripció i al més genèric de programació a mitjà termini. Una proposta que és objectivament positiva per al col·lectiu de l’escola cristiana de Catalunya i que tant de bo la demanda pugui consolidar.

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.