Salta al contenuto principale
Catalunya Religió Ven 28/02/2020

(Fundació Escola Cristiana de Catalunya) Aquest divendres al migdia s’han registrat al Departament d’Educació els 153.6669 documents amb les al·legacions al projecte de decret de concerts educatius, signades per pares i mares, personal treballador, representants de les titularitats de les escoles concertades i altres persones interessades a manifestar la seva veu.

Hem de donar les gràcies a totes les persones que, cadascuna des del seu àmbit, han fet possible que la nostra veu arribi de manera tan nombrosa i contundent. No demanem més que el respecte a allò que és de justícia. Les actuacions no acaben aquí. L’agenda de les entitats representatives del sector és ben plena aquests dies, amb l’objectiu de situar les coses allà on han de ser: que es garanteixi el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-lo amb el drets individuals dels ciutadans i ciutadanes, donant estabilitat als llocs de treball en el sector i assegurant una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats de suport educatiu que propiciï una adient cohesió social.

Les escoles concertades som signants del pacte contra la segregació escolar que impulsà el Síndic de Greuges. I som conscients que, com tot pacte, ens vincula en les seves causes i el seu objecte: la lluita contra la segregació escolar. Però aquesta vinculació s’ha de fer de manera corresponsable per part de tots els agents que hi intervenen, també -i molt especialment- el Govern. I el que resulta és que, després que el pacte reconegui que la primera causa de segregació és la barrera econòmica que afecta tant a centres educatius públics, com especialment als concertats, i que per aquest motiu és essencial garantir un finançament just i suficient per a tots els centres educatius amb l’objectiu d’avançar cap a la gratuïtat efectiva, constatem amb gran decepció que no es contempla cap mesura específica en aquest sentit, tot i que el mateix pacte recull mesures concretes que haurien de ser efectives a partir del proper curs.

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.