Salta al contenuto principale

<p><img src="/sites/default/files/userfiles/image/agulla/objecci%C3%B3-fiscal.jpg" width="192" height="300" align="top" alt="" /></p>
<p>Xema Moya &eacute;s membre de Just&iacute;cia i Pau</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En els &uacute;ltims mesos hem assistit amb impot&egrave;ncia al desmantellament de l&rsquo;estat del benestar guanyat en els &uacute;ltims anys de la nostra democr&agrave;cia. Els aspectes socials m&eacute;s importants de la societat: la sanitat, l&rsquo;educaci&oacute;, el dret al treball, el dret a un habitatge, etc., s&rsquo;han vist retallats en les seves partides pressupost&agrave;ries per tal d&rsquo;equilibrar el d&egrave;ficit fiscal de l&rsquo;Estat. Si l&rsquo;any passat el govern d&rsquo;Espanya va pressupostar retallades amb una mitjana del 17% respecte l&rsquo;any anterior (Educaci&oacute; i Cultura 21,20%, Sanitat 13,7%, Ajuda al Desenvolupament 71,20%..) per al Ministeri de Defensa era de l&rsquo;11,04%; per&ograve; posteriorment la realitat ha estat del 6,33%. Aquest any els nous pressupostos continuaran en la mateixa l&iacute;nia d&rsquo;inversi&oacute; m&iacute;nima en temes socials, per&ograve; no en Defensa. D&rsquo;alguna manera, a tots ens han afectat aquestes retallades aplicades sense cap consulta, i la poblaci&oacute; ho ha manifestat p&uacute;blicament al carrer amb gran indignaci&oacute;. Per&ograve; aquesta indignaci&oacute; seria m&eacute;s gran si tothom sab&eacute;s que ens gastem 45 milions d&rsquo;euros cada dia en Defensa (gaireb&eacute; 1 &euro; per espanyol al dia); o que nom&eacute;s retallant aquesta despesa durant 7 dies no caldria haver fet congelacions i rebaixes salarials dels treballadors p&uacute;blics de la Generalitat de Catalunya? Desgraciadament, els partits pol&iacute;tics que governen o han governat callen i s&rsquo;estimen m&eacute;s retallar socialment i tenir feli&ccedil;os els militars i empreses que negocien amb la venda d&rsquo;armes tamb&eacute; a pa&iuml;sos sense escr&uacute;pols, que no respecten els drets humans.</p>
<p>Amb aquests antecedents, hem de ser nosaltres els que comencem, de manera col&middot;lectiva, a manifestant-nos per reclamar al Govern l&rsquo;aplicaci&oacute; de retallades m&eacute;s importants en l&rsquo;&agrave;mbit militar per destinar-les a despesa social; i de manera individual, a desobeir civilment en la contribuci&oacute; al manteniment de l&rsquo;estructura militar en el moment de fer la declaraci&oacute; de renda amb els nostres impostos, practicant objecci&oacute; fiscal a la despesa militar. L&rsquo;objecci&oacute; fiscal no &eacute;s deixar de pagar impostos; consisteix a desviar l&rsquo;import de l&rsquo;objecci&oacute; fiscal a projectes socials, a entitats que treballen per la pau, per al desenvolupament i els drets humans. I es fa de manera clara davant Hisenda, marcant-ho a la declaraci&oacute; de renda, amb una carta adre&ccedil;ada al ministre i el comprovant d&rsquo;ingr&eacute;s fet a l&rsquo;entitat.</p>
<p>Com tota desobedi&egrave;ncia, aquesta desobedi&egrave;ncia nom&eacute;s pot implicar que Hisenda no accepti l&rsquo;objecci&oacute; fiscal i ens pot reclamar aquesta quantitat desviada, m&eacute;s els interessos de demora: mai una sanci&oacute;. La realitat &eacute;s que nom&eacute;s un 5% de les declaracions amb OF s&oacute;n reclamades i creiem que l&rsquo;estat espanyol intenta amagar el fet, i que no s&rsquo;estengui el moviment a la resta de la societat, com va passar amb el Moviment d&rsquo;Objecci&oacute; de Consci&egrave;ncia. A diferencia d&rsquo;altres pa&iuml;sos, perqu&egrave; sigui delicte fiscal, l&rsquo;import defraudat ha de ser d&rsquo;uns 100.000&euro; i sempre que sigui amb intenci&oacute; de defraudar, cosa que no succeeix amb l&rsquo;objecci&oacute; fiscal, ja que es fa de manera clara i oberta.</p>
<p>Per&ograve; davant la realitat de sis milions de parats, una pobresa del 24% de la poblaci&oacute; infantil, atur juvenil al 55%, salaris m&eacute;s baixos, desnonaments, sanitat i educaci&oacute; sense recursos, &iquest;com podem permetre que l&rsquo;estat espanyol es gasti 45 milions diaris a mantenir una estructura que implica mort i destrucci&oacute; sense fer res? Com podem restar impassibles davant la compra d&rsquo;armament sofisticat que en els propers deu anys incrementar&agrave; el deute en uns 30.000 milions d&rsquo;euros? Actualment, els milers d&rsquo;objectors i objectores fiscals a la despesa militar tenim clar que nom&eacute;s amb una desobedi&egrave;ncia global de tota la societat negant-se a continuar mantenint la despesa militar desorbitada, exercir&agrave; una pressi&oacute; al govern de manera real i el for&ccedil;ar&agrave; a disminuir aquesta amb el conseq&uuml;ent augment en temes socials.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div>
<div>Totes les indicacions a&nbsp;</div>
<div>http://www.objecciofiscal.org</div&gt;
</div>

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.