Salta al contenuto principale

<p><strong>El tercer dia, Jes&uacute;s &eacute;s aixecat pel Pare</strong></p>
<p>El Pare &nbsp;pronuncia la Paraula de Vida que &eacute;s Crist ressuscitat de cara a tots els &nbsp;homes, moridors i pecadors. I vosaltres &ldquo;heu ressuscitat juntament amb el Crist&rdquo; <a href="http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Col+3%2C1&amp;id24=1&amp;pos=0&amp…; target="_blank">(Colossencs 3, 1)</a>. No hem de t&eacute;mer m&eacute;s la mort perqu&egrave; la nostra vida est&agrave; amagada, amb Crist, en D&eacute;u. I no hem de t&eacute;mer m&eacute;s el pecat perqu&egrave; el Crist estableix &nbsp;la Nova i Eterna Alian&ccedil;a.</p>
<p>&ldquo;Alian&ccedil;a&rdquo; vol dir<strong>&nbsp;<i>pres&egrave;ncia</i></strong><i>,</i><strong><i> encontre&nbsp;</i></strong><i>i&nbsp;</i><strong><i>comuni&oacute;</i></strong>. No &eacute;s una simple paraula t&egrave;cnica, sin&oacute; all&ograve; que m&eacute;s desitgem els humans, quan el qui es fa present i trobad&iacute;s fins a la com&uacute; uni&oacute; &eacute;s D&eacute;u que ens estima.</p>
<p>D&eacute;u &eacute;s la&nbsp;<em>Llum</em>&nbsp;viva de la Paraula (el Fill), plena de l'<em>Amor</em>&nbsp;desbordant de Joia (l'Esperit Sant), i de la font de&nbsp;<em>Vida</em>&nbsp;del Pare. La Resurrecci&oacute; &eacute;s <i>esclat de </i><em>Llum viva</em><i>.</i>&nbsp;Crist &eacute;s la Paraula que il&middot;lumina la Nit del m&oacute;n, tot fent el &ldquo;Pas&rdquo; o Pasqua que ens porta amb Ell a la Vida amagada del Pare.</p>
<p><strong>Ressuscit&agrave; d&rsquo;entre els morts</strong></p>
<p>El &ldquo;pas&rdquo; ha comen&ccedil;at amb &nbsp;la mort. Cal mantenir ben unida la seq&uuml;&egrave;ncia <em>mort-resurrecci&oacute;</em>. Tots els homes moren. Si Jes&uacute;s vol baixar al m&eacute;s profund de la condici&oacute; humana, la seva mort ha de ser ben real per tal que pugui ser tamb&eacute; ben real la seva resurrecci&oacute; &ldquo;d&rsquo;entre els morts&rdquo;.</p>
<p>Tots els homes som moridors, de tal manera que la mort &eacute;s, per a cada un de nosaltres, el final del temps en el que rebem i&nbsp;<em>donem</em><i>:</i>&nbsp;perqu&egrave;&nbsp;<em>rebre</em>&nbsp;i&nbsp;<em>donar&nbsp;</em>&eacute;s el que fem tots mentre vivim.&nbsp;</p>
<p>Jes&uacute;s va&nbsp;<em>rebre&nbsp;</em>el ser Fill de D&eacute;u: eternament en el si del Pare; i va rebre el ser Fill de l&rsquo;home: en el temps, com a fill de Maria. Jes&uacute;s, en el temps, va <em>donar&nbsp;</em>als homes l&rsquo;Amor que &eacute;s l&rsquo;Esperit Sant. I es&nbsp;<em>d&oacute;na </em>a nosaltres en mil detalls de la vida que cooperen en el b&eacute; dels qui estimem D&eacute;u. Estem en r&egrave;gim d&rsquo;Encarnaci&oacute;, d&rsquo;amor misericordi&oacute;s.</p>
<p>En l&rsquo;Encarnaci&oacute;, Jes&uacute;s descendeix de l&rsquo;eternitat del Pare a l&rsquo;espai i al temps del nostre m&oacute;n; en la Resurrecci&oacute;, tanmateix, Jes&uacute;s retorna al Pare que l&rsquo;atreu amb el seu amor etern.</p>
<p>El gra de blat ha mort. D&rsquo;ell surt un escampall de vida nova. El gra de blat ha estat expremut per la mort fins que Jesucrist &ndash;en l&rsquo;entrega i en l&rsquo;esfor&ccedil; suprems&mdash; ha passat a l&rsquo;altra riba: a la vida de D&eacute;u. Hi passa amb nosaltres.</p>
<p>La Vida de D&eacute;u Pare &eacute;s amor atraient. Un amor que engendra eternament el Fill i el fa viure en la vida divina que &eacute;s l&rsquo;Esperit Sant de la Veritat i de l&rsquo;Amor. Aix&iacute;, la santa Trinitat de D&eacute;u participa en la resurrecci&oacute;: &ldquo;Aquell qui va ressuscitar el Crist d&rsquo;entre els morts (el Pare), donar&agrave; la vida (de l'Esperit) als vostres cossos mortals&rdquo; (<a href="http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rm+8%2C11&amp;id24=1&amp;pos=0&amp…; target="_blank">Romans 8, 11</a>).</p>
<p>Perqu&egrave;,<b>&nbsp;</b>nosaltres formem l&rsquo;acompanyament de Crist viu. Som el seu &ldquo;seguici&rdquo; (Efesis 4, 8). All&agrave; on hi &eacute;s Crist Jes&uacute;s, all&agrave; hi som nosaltres. Ell ha passat el primer per a preparar-nos un lloc, perqu&egrave; a casa del Pare hi ha moltes &ldquo;morades&rdquo; i hi ha lloc per a tots: el que Jesucrist ens ha preparat. L&rsquo;Esgl&eacute;sia no &eacute;s una organitzaci&oacute; purament humana. &Eacute;s Crist amb nosaltres i nosaltres amb Crist, i aix&ograve; val m&eacute;s que la vida: (<a href="http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Sl+62&amp;id24=1&amp;pos=0&amp;set…; target="_blank">veure Salm 62</a>).&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.