Salta al contenuto principale

<p>La persist&egrave;ncia i l&rsquo;augment de la crisi, m&eacute;s la desorientaci&oacute; pol&iacute;tica del pa&iacute;s, ens est&agrave; portant a un des&agrave;nim col&middot;lectiu. Cada dia m&eacute;s, les not&iacute;cies es corresponen amb la realitat deteriorada que ens envolta: tancament d&rsquo;empreses i associacions, xifres econ&ograve;miques i financeres esperp&egrave;ntiques, corrupci&oacute; pol&iacute;tica i empresarial, reducci&oacute; i encariment dels serveis p&uacute;blics, impunitat dels poders f&agrave;ctics i desnonament dels pobres, desuni&oacute; pol&iacute;tica i fatiga c&iacute;vica.</p>
<p>La Catalunya pol&iacute;tica viu embolcallada en una l&ograve;gica i unes institucions que semblen cada dia m&eacute;s allunyades de la realitat concreta del pa&iacute;s. Partits, Parlament i Palau semblen viure en un pa&iacute;s inventat, deslligat del pa&iacute;s concret i real. Malauradament, estem en l&rsquo;etapa de m&eacute;s divisi&oacute; i fragmentaci&oacute; d&rsquo;en&ccedil;&agrave; la transici&oacute;. El catalanisme com a espai compartit de civilitat i projecte sembla desaparegut. La desconfian&ccedil;a en la pol&iacute;tica&nbsp; i en all&ograve; que hem anomenat &ldquo;la classe dirigent&rdquo; &eacute;s cada vegada m&eacute;s gran. La relaci&oacute; amb Espanya, i en especial amb l&rsquo;Estat espanyol, cada vegada &eacute;s m&eacute;s impossible. D&rsquo;altra banda, la Uni&oacute; Europea, sota control d&rsquo;Alemanya i perduda sota una teranyina institucional impossible, sembla perdre els seus valors fundacionals i la seva missi&oacute; essencial.</p>
<p>Quasi sense voler, ens estem endinsant en l&rsquo;abisme. No obstant, estic conven&ccedil;ut que encara ens queda marge per evitar caure-hi. Si hi caiem, ens costar&agrave; molt sortir-nos-en. Al meu entendre, hem d&rsquo;evitar els tres abismes m&eacute;s immediats.</p>
<p>En primer lloc, caure en l&rsquo;abisme pol&iacute;tic que implicaria la convocat&ograve;ria de noves eleccions a Catalunya i continuar en el per&iacute;ode de greu inestabilitat pol&iacute;tica que estem vivint. S&eacute; que s&rsquo;han trencat massa ponts entre els partits i els seus l&iacute;ders, que s&rsquo;han pres compromisos p&uacute;blics de molt dif&iacute;cil acompliment, per&ograve; &eacute;s necessari refer una relaci&oacute; pol&iacute;tica entre les forces centrals catalanes per assumir la governabilitat del pa&iacute;s.</p>
<p>En segon, caure en l&rsquo;abisme econ&ograve;mic i financer. Amb el govern central i amb les institucions europees s&rsquo;han d&rsquo;acordar uns ajustaments pressupostaris raonables que no enfonsin econ&ograve;micament el pa&iacute;s i desmantellin la cohesi&oacute; social. Amb agents econ&ograve;mics i socials, acords per fer cam&iacute; junts.</p>
<p>I, finalment, no podem caure en l&rsquo;abisme moral com a conseq&uuml;&egrave;ncia d&rsquo;un des&agrave;nim general que trobo una mica arreu. Hem d&rsquo;aprendre de la crisi que estem patint per viure, molt probablement, amb m&eacute;s austeritat i senzillesa, treballant m&eacute;s i m&eacute;s seriosament. Amb m&eacute;s rigor i honestedat. Estendre la m&agrave; als que viuen amb m&eacute;s dificultat. Per&ograve; hem de tenir la convicci&oacute; que podem v&egrave;ncer la crisi actual. Recordar-nos que, malgrat tot, som un gran petit pa&iacute;s, que tenim les condicions, com a poques comunitats al m&oacute;n, per continuar vivint en dignitat i llibertat. Que tot plegat dep&egrave;n de la nostra actitud vital i el nostre comprom&iacute;s c&iacute;vic. Que podem.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.