Salta al contenuto principale

<p><strong>Eduardo Rojo Torrecilla</strong> &eacute;s Catedr&agrave;tic de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona</p>
<p>Durant molts anys les persones que treballen al servei d&rsquo;una llar fam&iacute;lia han tingut molt pocs drets en mat&egrave;ria laboral i de Seguretat Social, molt probablement perqu&egrave; sempre s&rsquo;ha considerat aquest treball &ldquo;de poc valor&rdquo; (ser&agrave; perqu&egrave; el realitzen dones, i des fa uns anys, la major part d&rsquo;elles s&oacute;n estrangeres extracomunit&agrave;ries?). Sortosament, el m&oacute;n associatiu, les pr&ograve;pies treballadores i grups amb sensibilitat social es van mobilitzar i reclamaren la millora de la seva situaci&oacute; laboral, amb propostes adre&ccedil;ades als poders p&uacute;blics.</p>
<p>A mitjans del 2011 es va arribar a un acord entre el govern i les organitzacions sindicals que implicaria despr&eacute;s una important reforma de la regulaci&oacute; jur&iacute;dica laboral i dels drets de Seguretat Social. Certament, no s&rsquo;equiparava la normativa a la dels altres treballadors assalariats (per exemple, segueix sense estar protegida la situaci&oacute; de desocupaci&oacute;), per&ograve; es milloraven les condicions de treball i es procedia a una regulaci&oacute; de protecci&oacute; social que implicava nous drets. Aquests canvis tenen molts punts de connexi&oacute; amb la normativa internacional sobre aquesta mat&egrave;ria aprovada per l&rsquo;Organitzaci&oacute; Internacional del Treball el juny de 2011 i que ja ha entrat en vigor. Moltes vegades creiem que les normes internacionals tenen poca import&agrave;ncia, per&ograve; aquesta la t&eacute;, i molta, ja que gran part de la poblaci&oacute; treballadora de la llar familiar en molts pa&iuml;sos estava totalment sense drets.</p>
<p>Per&ograve;, no tot seria tan bonic i senzill. Aviat, poc despr&eacute;s del canvi de govern despr&eacute;s del 20N, van comen&ccedil;ar les cr&iacute;tiques a la nova regulaci&oacute;, argumentant que era molt complexa i que imposava als ocupadors, en molts casos persones d&rsquo;avan&ccedil;ada edat (si m&eacute;s no formalment, perqu&egrave; en la pr&agrave;ctica &eacute;s molt diferent), una s&egrave;rie d&rsquo;obligacions de tramitaci&oacute; de documentaci&oacute; que feien dif&iacute;cil la contractaci&oacute;. Sense descon&egrave;ixer que tota norma &eacute;s millorable, i certament ho era, no deixa de ser curi&oacute;s que les queixes es formularen nom&eacute;s cap a un tipus d&rsquo;activitat que, repeteixo, t&eacute; esc&agrave;s reconeixement social. Hi ha altres activitats laborals que tamb&eacute; plantegen problemes (com a exemple, les de les persones amb discapacitat), per&ograve; no sembla que el govern tingui tant inter&egrave;s per canviar la seva regulaci&oacute;.</p>
<p>No ha trigat el govern del Partit Popular a modificar la norma, argumentant que l&rsquo;anterior no funcionava perqu&egrave; s&rsquo;havia redu&iuml;t el volum d&rsquo;ingressos a la Seguretat Social. La pregunta que ens hem de fer &eacute;s si aix&ograve; es va produir perqu&egrave; hi va haver menys contractaci&oacute; (no &eacute;s aix&iacute;) o perqu&egrave; una part important de la remuneraci&oacute; es pagava de forma irregular i, per tant, no es cotitzava a la Seguretat Social.</p>
<p>La nova regulaci&oacute;, convalidada pel Congr&eacute;s dels Diputats el 31 de gener, amb el vot en contra de l&rsquo;oposici&oacute;, obliga a cotitzar en quantia econ&ograve;mica superior a l&rsquo;anterior norma, en suprimir alguns trams inferiors de l&rsquo;escala, i permet traslladar a la part treballadora tota la tramitaci&oacute; administrativa de la documentaci&oacute; per donar-se d&rsquo;alta, sempre que treballi menys de 60 hores a la setmana. Cal, aix&ograve; s&iacute;, que hi hagi acord de les parts, i genera diversos problemes jur&iacute;dics que ara no puc abordar per&ograve; que de ben segur que se suscitaran algun dia.</p>
<p>Hauria estat convenient esperar m&eacute;s temps per veure els resultats de la reforma, per&ograve; tot el que va fer l&rsquo;anterior govern sembla que ha de ser modificat. I mentrestant, el personal de la llar familiar ha de seguir lluitant per defensar els seus drets, en el marc d&rsquo;un entorn pol&iacute;tic i una situaci&oacute; econ&ograve;mica que no ajuda precisament a aix&ograve;. La tasca dels moviments sindicals i socials segueix sent totalment necess&agrave;ria.</p>
<div>&nbsp;</div>

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.