Salta al contenuto principale

El Pontifici Consell de Justícia i Pau acaba de fer públic un importantíssim document entorn la crisi econòmica i financera, amb aquest títol: "Per una reforma del sistema financer i monetari en la perspectiva d'una autoritat pública amb competència universal".

Aquest organisme de la Santa Seu, presidit pel Cardenal Peter Turkson, que és el nostre referent a Justícia i Pau, té com a missió la promoció de la justícia i la pau en el món segons l'Evangeli i la Doctrina Social de l'Església.

El document (veieu aquí un resum), davant del panorama econòmic i social mundial obert amb l'actual crisi financera, desenvolupa algunes de les idees claus de la doctrina social de l'Església. En aquest sentit, conté dues grans afirmacions.

En primer lloc, l'afirmació que ja féu Joan XXIII a la seva gran encíclica social "Pacem in terris" i, en continuïtat amb ell, el mateix Benet XVI: la cada cop més urgent necessitat d'avançar cap a una autoritat mundial, de caràcter superior als Estats que, subsidiàriament i de forma concertada amb ells, exerceixi els poders i competències necessaris per afrontar els grans reptes d'un món cada cop més globalitzat, en àmbits com la construcció de la pau i el desarmament, la protecció dels drets humans, la gestió dels fluxos migratoris, la preservació del medi ambient i, justament, el bon govern de l'economia i les polítiques de desenvolupament.

En segon lloc, i relacionat amb l'anterior, afirma que la crisi financera ha posat de manifest l'absoluta necessitat de promoure una profunda reforma del sistema financer global, el mal funcionament del qual és un dels responsables d'aquesta crisi. Les finances mundials, afavorides per la manca de regles i controls, animades sovint per actituds egoïstes, i gràcies a les possibilitats atorgades per les noves tecnologies de la informació, han arribat a desconnectar-se de l'economia real a la que havien de servir i han creat una excessiva expansió del crèdit, generadora de bombolles especulatives que han causat greus mals per l'economia mundial.

Per això, el document subratlla la necessitat d'introduir mecanismes de govern mundial de les finances (davant el fracàs dels existents), com ara un veritable banc mundial que controli els fluxos momentaris, establir noves regles i controls sobre bancs i institucions financeres, així com crear impostos internacionals que recaptin fons per ajudar als països perjudicats per la crisi. 

A aquestes mesures podríem afegir algunes altres, reclamades per molts fa ja molt de temps, i que també semblen evidents: la prohibició de determinades formes d'especulació financera (que ha arribat a extrems indecents), l'eliminació dels paradisos fiscals o la promoció d'entitats de banca ètica. Veieu la nostra campanya de Justícia i Pau iniciada el 2010 justament entorn aquests temes.

Un comentari final. Crec que aquest document torna a mostrar un cop més que l'Església, il·luminada per la fe, amb la seva llarga tradició de pensament social, és una veu sàvia que continua tenint molt a aportar davant els difícils reptes que afronta la humanitat.

 

Us ha agradat poder llegir aquest article? Si voleu que en fem més, podeu fer una petita aportació a través de Bizum al número

Immagine
Donatiu Bizum

o veure altres maneres d'ajudar Catalunya Religió i poder desgravar el donatiu.