Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El Consell Pontifici Justícia i Pau, presidit pel cardenal ghanès  Peter Kodwo Appiah Turkson ha publicat un molt bon document on, després de reflexionar sobre la crisi econòmic i financera actual, es proposen una sèrie de mesures per reformar el sistema financer i monetari internacional en la perspectiva de crear una autoritat pública de competència universal.  També fou interessant el que es digué en la presentació pública d’aquest document per part de Leonardo Bocchetti, professor d’economia a una universitat romana.
 
El professor Bocchetti constatà que la crisi financera global és una oportunitat per reformar l'arquitectura del sistema financer, reforçar la Unió Europea des del punt de vista de l'harmonització de les polítiques fiscals, per tal d’avançar d’una manera més clara cap a la meta d'una unitat política, i d’augmentar la disciplina de les polítiques fiscals nacionals. Per resoldre l’actual crisi econòmica proposà reformar el sistema financer internacional amb una sèrie de propostes específiques.
 
Primer, constituir una governança global a fi de superar l'asimetria entre la globalització dels mercats globals i les regles que segueixen sent sobretot nacionals. La globalització crea més interdependències  i fa pràcticament impossible no interessar-se pels problemes d'altres països. El seus problemes esdevenen els nostres problemes. Per això cal constituir un autoritat política internacional per controlar el sistema econòmic i financer.
 
Segon, reformar els mercats financers. Sobre les regles per als mercats financers el document fa pròpies algunes propostes ja llançades, com són la llei Dodd-Frank a Estats Units, o per la comissió Vickers en el Regne Unit. Mesures que no s’han aplicat encara per diverses dificultats. S’insistí que la qüestió fonamental és retornar les finances al servei de l'economia real. Per aconseguir-ho cal revisar les polítiques d’ajuts donades a les grans corporacions financeres, adoptar la proposta Volcker que impedeix als bancs comerciar amb els dipòsits dels clients, per evitar les operacions especualtives, i reglamentar de manera més severa el mercat dels derivats que neixen com a instruments asseguradors.
 
El professor Bocchettí es referí també a la possibilitat  d’instituir una taxa sobre les transaccions financeres, idea que està guanyant un ampli consens. Destacà que hi ha gent que diu que aquesta taxa és impossible perquè no es pot imposar si no és a nivell global; no hi hauria ingressos per la fugida de capitals; la taxa augmentaria significativament el cost del capital i la taxa redueix la liquiditat dels mercats. Segons el professor Becchetti aquests arguments són falsos o infundats o per l'evidència dels fets (els primers dos) o per la falta de proves (els altres dos). Una taxa sobre les transaccions financeres, afirmà el professor Becchetti pot ser una etapa important per reequilibrar les relacions entre institucions i finances, i recuperar la confiança per part de la societat civil cap a les institucions financeres.
 
El document de la comissió pontifícia amplia els aspectes anteriorment comentats. És d’agrair aquest document de la comissió pontifícia presidida pel cardenal Peter Kodwo Appiah Turkson. Mostra una gran sensibilitat i aporta criteris pràctics que orienten les opcions morals dels cristians en l’àmbit econòmic.