Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Pau i Bé

En l'entrada d'avui trobareu les traduccions italiana (gràcies al Sr. Stefano Puddu), alemanya (gràcies a la Gna. Mirijam Schaeidt) i anglesa (gràcies al Sr. Seán Morrissey i a la Dra. Mary Armanios) del document sobre la grip A. Trobareu també l'enllaç a la versió PDF d'alguns dels articles i estudis que cito en el text.
 
També trobareu de nou les versions catalana i castellana (gràcies a la Sra. Alícia Ninou) amb una modificació que he introduït després del debat amb el Dr. Trilla a Catalunya Ràdio (www.catradio.cat/reproductor/audio.htm). En el debat vam tractar, entre altres, el punt de si el material contaminat per la farmacèutica Baxter estava destinat a la fabricació de vacunes tal com afirmo en el document original. La casa Baxter ho ha negat, però s’ha negat també a donar explicacions sobre quin havia de ser l’ús d’aquest quantiós material, emparant-se en la confidencialitat del secret de producció (cf. The Canadian Press: Baxter admits flu product contained live bird flu. February 27, 2009; www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/Baxteradmitsfluproductcontainedlivebirdflu.pdf). El document 1437/J del parlament austríac del 20 de març de 2009 es refereix al material contaminat per la Baxter com a 'vacuna' (www.scribd.com/doc/16860014/austrian-parliament-questions-baxter-bird-flu-incident). El veritable ús del material contaminat no es podrà establir fins que no es resolgui la querella criminal presentada contra Baxter. És per això que he modificat el document original pel que fa a aquest punt (cf. nota 9).
 

De qui va ser la iniciativa d’enregistrar un video sobre el tema de la grip A?

 
La iniciativa va ser de la periodista independent Sra. ALÍCIA NINOU (nom professional Alish; té també un bloc amb un monogràfic sobre la grip A a www.timefortruth.es/gripe-a) i de l’empresària Sra. JUDITH ABADIAS (propietària del restaurant tarragoní 'Les Fonts de Can Sala'; www.lesfontsdecansala.com).  Després que em diguessin que volien fer un reportatge que recollís les opinions contrastades de diferents persones sobre el tema de la grip A, vam quedar que pujarien mitja hora a St. Benet per parlar-ne. La meva intenció era passar-los el document que havia escrit. La sorpresa va ser que es van presentar amb una càmera. Van començar a enregistrar i vaig intentar seguir de memòria els diferents punts del document tal com els recordava (d’aquí els errors que surten corregits en el video). La mitja hora es va convertir en quasi seixanta minuts fins que les campanes de vespres ens van interrompre (són les que se senten al començament del video).
                       

 
A la nit o l’endemà la Sra. Abadias i la Sra. Ninou em van escriure dient-me que el video havia quedat molt bé i que si no hi tenia inconvenient el penjarien a internet, cosa que van fer el dia 28 de setembre. A dia d’avui ha tingut ja més de 500.000 visualitzacions només comptant les visites a la pàgina original www.vimeo.com/6790193 (Alish ha penjat també el video a YouTube www.youtube.com/user/1ALISH).

  Com es concreta la iniciativa de la plataforma ciutadana?

 
Tal com jo la imagino es tractaria de redactar un brevíssim document que contingués les dues propostes que faig al final de l’escrit sobre la grip A: que ningú en el nostre país no pugui ser vacunat contra la seva voluntat i que els qui lliurement decideixin vacunar-se no siguin privats del seu dret a exigir responsabilitats i a ser compensats en cas de danys greus. Es tractaria de fer circular aquest brevíssim document per tal que totes les entitats que vulguin adherir-s’hi ho puguin fer. Si l’adhesió fos suficientment ampla, es podria aleshores demanar al govern que es comprometi públicament a garantir aquests dos punts. Espero poder-vos informar millor en els propers dies de si la iniciativa tira endavant. Encara que he estat jo qui l’ha proposada i penso fer-hi costat fins al final, no tinc capacitat ni vocació per coordinar-la i estic buscant qui ho pugui fer.
 

 Documents per descarregar en format PDF:

 
- versió en CATALÀ actualitzada: www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/catalaUNAREFLEXIOIUNAPROPOSTAENRELACIOALAGRIPNOVA1.pdf

- traducció al CASTELLÀ actualitzada: www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/CastellanoREFLEXIONYPROPUESTATERESAFORCADESGRIPENUEVA.pdf

 - traducció a l'ITALIÀ: www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/italianoInfluenzaAForcades.pdf
 
- traducció a l'ALEMANY: www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/deutschNeueGrippe.pdf
 
- traducció a l'ANGLÈS: www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/EnglishAREFLECTIONANDAPROPOSALINRELATIONTOTHENEWINFLUENZA.pdf
 
- article al BRITISH MEDICAL JOURNAL (BMJ) sobre el canvi de definició de PANDÈMIA per part de l'OMS: www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/BMJDoshiPandemiaDefinition.pdf
 
- COMUNICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LES COMUNITATS EUROPEES on es demana IMMUNITAT LEGAL per a les companyies farmacèutiques encarregades de comercialitzar la vacuna pel virus de la grip nova (vegeu el punt 3.5 de la pàgina 10), es demana que es faci un registre dels efectes secundaris rars o greus, especialment de tipus neurològic com la síndrome de Guillain-Barré, i s'encarrega a les mateixes empreses que tenen interessos en la seva comercialització que facin el registre dels efectes secundaris de la vacuna i avisin a l'AGÈNCIA EUROPEA DEL MEDICAMENT (EMEA) en cas que calgui interrompre la vacunació a causa d'efectes secundaris inesperats (vegeu el punt 5 a les pàgines 12 i 13) : www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/ParlamentEuropeu.pdf
 
- REGLAMENT SANITARI INTERNACIONAL DE L'OMS (2005) que va entrar en vigor el 15 de juny de 2007 (pel tema de la sobirania dels estats, vegeu especialment el punt 3 de l'article 12 i l'article 49): www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/OMSReglamentoSanitarioInternacional2005.pdf
 
- article del NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE (NEJM) sobre la història dels virus de la grip: www.catalunyareligio.cat/documents/tforcades/NEJMVirusHistory.pdf