Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

El director de Càritas, Jordi Roglá, deplora que s’hagi rescatat a les entitats financeres i no a les persones atrapades pels deutes hipotecaris. Creixen les demandes però també els voluntaris.

(Càritas Diocesana de Barcelona) Aquest dimecres Càritas ha presentat la Memòria 2010 i les dades de gener a maig 2011. La presentació de l’informe anual coincideix amb la col·lecta de Corpus que es fa aquest cap de setmana a les parròquies de tot Catalunya.

Les dades de Càritas són un reflex de la realitat social que es detecta en els territoris de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, en els moments més durs de la crisi.

Salvador Bacardit, delegat episcopal de Càritas de Barcelona ha volgut recordar a l’inici de la roda de premsa el paper decisiu de les parròquies i dels milers de persones voluntàries que estan ajudant, de manera coordinada amb els serveis socials públics, a les famílies que més pateixen les conseqüències de la crisi “no només amb aliments sinó amb calidesa i fraternalment”.

Bacardit ha destacat el 15% d’increment en el nombre de persones que s’han adreçat a Càritas per oferir-se com a voluntàries.

Un servei de mediació per evitar la pèrdua de l’habitatge familiar

El director de Càritas, Jordi Roglà, ha anunciat que Càritas obrirà el proper mes de setembre un servei de mediació en l’habitatge, amb la voluntat d’actuar per prevenir l’exclusió social que suposa la pèrdua de l’habitatge i els desnonaments per deutes de lloguer, o per crèdits hipotecaris impagats.

Un equip de persones expertes en temes d’habitatge atendran, amb cita prèvia, les consultes i situacions relacionades amb deutes pendents de lloguer fent tasques d’intermediació amb propietaris i entitats creditores, per tal d’arbitrar solucions proporcionades i justes que evitin el màxim possible els desnonaments. El Servei contempla també una línia d’ajuts per cobrir dificultats de pagament per a famílies que es trobin en períodes de dificultats. Els ajuts seran a retornar sense interès o a fons perdut, segons les situacions.

Roglá ha explicat que en les situacions que sigui impossible mantenir les condicions d’allotjament prèvies, el servei de mediació de Càritas negociarà amb les entitats financeres la conversió dels préstecs hipotecaris en contractes de lloguer, amb dació de l’habitatge en pagament del deute contret.

En les situacions en què les famílies ja hagin estat desnonades, o amb un desnonament imminent o irrevocable, el Servei de Mediació de Càritas negociarà amb les entitats creditores, o amb els propietaris, el temps necessari per poder oferir a les famílies afectades un altre habitatge amb un lloguer assequible.

El 2010 es doblen les demandes del 2007

La responsable de Programes socials i Serveis, Mercè Darnell, ha presentat la Memòria de Càritas 2010 i les dades dels primers mesos de 2011. “Ens preocupa -ha dit- la cronificació de la pobresa que esta originant la crisi i l’atur”.

A continuació ha explicat algunes de les dades sociològiques de les persones ateses en el conjunt dels territoris de les tres diòcesis, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa.

Persones ateses en 2010:

-56.789 persones ateses. Suposa el 152% d’augment sobre el 2005, i el doble que l’any 2007.

-El 67% eren persones que han tornat a necessitar l’ajuda de Càritas

-El 35% de les persones ateses eren menors.

-El 72% de les persones estaven a l’atur o en recerca de feina.

Persones ateses (gener a 31 maig de 2011)

-42.000 persones ateses per Càritas de gener a maig 2011, 4% d’augment respecte del mateix període de l’any anterior.

-Augment de les persones nascudes a Espanya: El 39% de les persones ateses en 2011 han nascut a Espanya. Això suposa 3 punts d’increment respecte del mateix període de l’any anterior.

-Cronificació de la pobresa: EL 80% de les persones ateses ja havia rebut ajuda de Càritas en anys anteriors.

-Es dispara l’atur entre les persones ateses per primera vegada.

-La taxa d’atur de les persones en edat laboral és del 66% mentre que entre les persones ateses per primera vegada, l’atur arriba al 77%

La cap de programes socials i serveis, Mercè Darnell, ha remarcat especialment els problemes que s’amaguen darrera d’aquestes xifres. “A nivell personal hi ha patiment emocional, ansietat, depressió, aïllament, desvinculació social, manca d’expectatives de futur... S’agreugen les malalties orgàniques i la salut mental es deteriora.

A nivell familiar es donen conflictes de parella i trencaments familiars, problemes amb els fills, dependència dels serveis socials, deutes, mobilitat geogràfica...

I a nivell social: en el col·lectiu de persones estrangeres, no poder optar a l’autorització de residència i treball per manca d’oferta laboral, problemes d’empadronament. Conflicte social, ruptura de la cohesió i de la convivència: augmenta la petita delinqüència, se’n culpa els estrangers i creix la xenofòbia” .

Invertir en les persones

“A Càritas –ha dit Mercè Darnell- invertim en les persones, i ho fem majoritàriament amb l’ajuda privada (89% del pressupost de Càritas). En un moment de retallades en les ajudes públiques, aquest percentatge ens permet seguir mantenint els nostres serveis a les persones”.

La responsable de Programes i Serveis de Càritas ha enumerat els projectes que donen algunes respostes a les necessitats de les persones i que es desenvolupen en el àmbits de la formació i orientació per a la inserció laboral, acollida i acompanyament a les persones i famílies, especialment a les mares soles amb fills, atenció a la gent gran, assessorament jurídic, atenció a la salut mental en persones amb especials dificultats, assessoria jurídica d’estrangeria, ajuda a projectes de codesenvolupament.

Incapacitat d’arribar al consens per a la ocupació

Finalment Jordi Roglá, director de Càritas, ha criticat la incapacitat d’aconseguir un consens entre totes les forces politiques, econòmiques, sindicals i socials davant la realitat d’un Estat amb gairebé 5 milions de persones a l’atur. “Ho hem dit abans i ho tornem a dir: estem molt preocupats pel patiment i el deteriorament de l’estat emocional de tantes persones i famílies en el que encara és l’equador de la crisi”. Les persones no volen subsidis, el que ens demanen és feina i feina”.

El director de Càritas ha assenyalat dos temes que són d’actuació prioritària de Càritas, els infants de famílies empobrides “perquè si no s’adopten ara les mesures necessàries per prevenir aquesta pobresa creixent, les futures generacions els hauran de seguir atenent”, i l’habitatge.

“Es va sortir al rescat de les entitats financeres i no s’ha fet el mateix per a les persones més senzilles i inexpertes que han contret deutes hipotecaris impossibles de pagar i que han perdut el seu habitatge. Urgeix un canvi en el dret hipotecari, ha dit Jordi Roglá, amb un nou marc regulador que no creï efectes negatius com els actuals, que tingui en compte el factor humà”.

Podeu llegir aquí l'informe complet.