L’inizio del ministero dell’abate Gasch: “Vogliamo avvicinare Montserrat alla società”

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galleria di immagini

(L. Mor i J. Llisterri –CR/Montserrat) Una comunità monastica che guarda al millenario del 2025 con la missione dell’ascolto e della prossimità. Così il nuovo abate di Montserrat, Manel Gasch, ha descritto il percorso che intraprendono i monaci benedettini con l’inizio della sua tappa abaziale. Mercoledì mattina ha ricevuto la benedizione abaziale dalle mani dell’esarca Manuel Nin, monaco di Montserrat, che ha presieduto la celebrazione, con una larga rappresentanza ecclesiale e del mondo civile. Una dimostrazione di come la spiritualità benedettina trascende il monastero.

Gasch ha chiesto alla comunità di “ascoltare la voce di Dio, ascoltarci gli uni gli altri, ascoltarvi tra voi, convinti che se ascoltiamo, sentiremo qualcosa”. Al termine della celebrazione, ha fatto riferimento così al compito di accoglienza e apertura verso la società implicite nella Regola di S. Benedetto. “Una comunità di preghiera aperta” che si concretizza anche nella presenza monastica oltre Montserrat, oggi presente a Miracle, Cuixà, Roma e in Uganda.

Per il nuovo abate, il fatto che Montserrat celebri i mille anni di esistenza nel 2025 è un’occasione per concretizzare questo messaggio di fronte alle prossime generazioni: “Il Millenario è l’occasione di proiettare Montserrat nel futuro”. Con lo sguardo a questo anniversario, ha affermato che “i mille anni di Montserrat sono anche mille anni di una società con cui si è avanzati insieme lungo la storia”.

In tal senso ha sottolineato l’obiettivo della prossimità: “Vogliamo avvicinare Montserrat alla società”. La comunità monastica l’ha eletto abate il 15 settembre. E mercoledì Gasch ha constatato l’affetto e la preghiera della sua comunità ai piedi della Moreneta (il titolo della Madonna di Montserrat, ndt). Si è visto significativamente al momento dell’abbraccio di tutti i monaci dopo aver preso possesso della sede abaziale e aver ricevuto il pastorale e l’anello. Gasch ha ringraziato per l’accompagnamento ecclesiale, con la presenza di diversi carismi religiosi e anche della sua famiglia, che fin da piccolo l’ha avvicinato a Montserrat. Tra gli altri, ha ringraziato la madre, Angelina Hurios, che pure era presente.

Nell’omelia l’esarca Manuel Nin ha ricordato a Gasch che deve accompagnare la comunità “facendo le veci di Cristo”. Nin ha sottolineato il ministero che si attende dal nuovo abate con quattro verbi: “Istruire, guidare, insegnare, portare a Dio”. Un compito, quello di portare Gesù alla società di oggi, che lo stesso abate considera parte fondamentale della sua responsabilità all’interno della Chiesa.

Tra i politici ed esponenti della società civile che hanno assistito alla solenne celebrazione c’erano il presidente della Generalitat, Pere Aragonès, la ministra della Giustizia, Lourdes Ciuró, la direttrice generale di Affari religiosi, Yvonne Griley, la presidentessa della Deputazione di Barcellona, Núria Marín, la delegata del governo spagnolo, Teresa Cunillera, i politici Oriol Junqueras e Joaquim Forn, il maggiore dei Mossos d’Esquadra (la polizia catalana, ndt) Josep Lluís Trapero, il presidente del Barcellona calcio, Joan Laporta.

Presenti numerosi rappresentanti del mondo monastico, il presidente dell’Unione dei religiosi, lo scolopio Eduard Pini, e molti vescovi catalani: il cardinale Lluís Martínez SistachJoan Planellas, arcivescovo di Tarragona, Joan-Enric VivesSergi Gordo di Barcelona, Salvador Cristau di Terrassa, Agustí Cortés di Sant Feliu, Francesc Pardo di Girona, Salvador Giménez di Lleida, Romà Casanovas di Vic e Solsona, Enrique Benavent di Tortosa e Sebastià Taltavull di Mallorca. Il cardinale Joan Josep Omella si è scusato per l’assenza dovuta a precedenti impegni con la Conferenza Episcopale Spagnola, da lui presieduta.

 

 

PARAULES D’AGRAIMENT DEL P. ABAT MANEL GASCH

Pronunciades al final de la Benedicció Abacial

13 d’octubre de 2021

Dono gràcies a Déu per tot el que hem viscut avui en aquesta celebració. Perquè ens hem sentit una comunitat que pregava i invocava els dons de l’Esperit Sant per enfortir la meva fidelitat a Jesucrist i al seu Evangeli en el servei que els meus germans m’han encomanat com a abat.

Una comunitat de pregària oberta a tots els qui sou aquí, conscients que, si potser a tots no ens uneix la fe, sí que compartim l’amistat, el respecte i l’estimació per Montserrat. Una obertura que la tecnologia ha estès, com fa cada dia, a través dels mitjans de comunicació a moltes llars de fidels als quals vull tenir presents en aquestes paraules,  per fer-vos sentir part de la nostra assemblea, especialment els malalts i als ancians.

“Acolliu tothom” foren les paraules que el Papa Sant Pau VI adreçà a l’Abat Cassià M. Just i que han marcat la vida de la nostra comunitat. No podia ser altrament. Són paraules que també trobaríem en el cor de l’espiritualitat de la Regla de Sant Benet i que estic segur que continuaran inspirant-nos. El monestir és sempre la casa de Déu i per tant la casa de tothom;per a uns, els monjos, de manera estable i pels altres, els hostes, de manera passatgera, com Jesucrist que passa; Montserrat és a més la casa de la Mare de Déu, de la Moreneta, de la Patrona de Catalunya, venerada per fidels i peregrins d’arreu, la casa on voldríem que tothom s’hi trobés bé. Aquest santuari és el do que Déu ha fet a la nostra comunitat i ens en sentim alhora responsables i agraïts.

Gràcies en primer lloc al P. Manuel Nin i Güell, bisbe titular de Carcàbia i exarca apostòlic per als catòlics de tradició bizantina de Grècia, que va acceptar presidir aquesta benedicció, amb qui ens uneixen llaços de fraternitat i que, aportant-nos una mica de la tradició de l’Orient Cristià ha fet més catòlica, més universal, aquesta nostra assemblea.

La comunió que personalment m’ha expressat, el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, la meva ciutat de naixement, que avui no pot ser amb nosaltres, i la  presència  del Cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona, i del nostre bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés, juntament amb la dels arquebisbes de Tarragona i d’Urgell, a aquest darrer li dec l’ordenació presbiteral,  més la presència de bisbes de totes les diòcesis amb seu a Catalunya i encara la del bisbe de Mallorca, i la de tots els preveres i diaques que sou aquí, ens fan adonar de la profunda eclesialitat a la qual estem cridats els monjos de Montserrat: al servei de les parròquies, dels preveres i dels fidels. Un servei que compartim amb tants religiosos i religioses, que ens completem en la diversitat de carismes i que avancem junts en el discerniment de la voluntat de Déu.

The monastic family couldn’t be higher represented in this celebration and I am most grateful to the most Reverend father Gregory, abbot Primate to have been able to attend it and to bring with him the communion and the prayer of the whole benedictine Confederation. Being just as we are  a single monastery, your presence remind us that we are really part of something bigger than just us. Je remercie le Père Abbé Jacques Damestoy qui nous partage son amitié et celle de monastères français. También agradezco al Abad Guillermo, Presidente de nuestra congregación sublacense-casseninse, a  nuestros hermanos abades y monjes de los monasterios hermanos de El Paular, Silos, Leyre y Santa Brígida, que hoy nos acompañéis, així com la fraternitat  dels abats i abadesses, monjos i monges dels monestirs catalans presents aquí amb qui compartim la missió de fer present i viva la vocació monàstica a la nostra terra catalana.

L’extensa representació del món civil, encapçalada pel president de la Generalitat, Molt honorable Sr. Pere Aragonès, la consellera de justícia, honorable Sra. Lourdes Ciuró, la Delegada del govern  a Catalunya, Excma. Sra. Teresa Cunillera, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín, i totes les altres autoritats i representants d’entitats i mitjans de comunicació, ens recorden la nostra tradició de servei especial a la societat i al poble de Catalunya,  que es fa present en tota la seva riquesa i varietat a Montserrat.

La nostra comunitat de monjos no és només a Montserrat. Som també monjos que ens dediquem a la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat o que vivim a les cases del Miracle, al Solsonès,  i de Cuixà, al Conflent, que animem la vida cristiana i espiritual dels seus territoris; monjos que vivim a Roma, col·laborant amb l’ateneu universitari de Sant Anselm; un monjo que és a l’Àfrica, a Uganda, intentant millorar la vida dels més pobres. Tots comencem aquestes setmanes una etapa nova. No canviarem tots de lloc ni de feina però sí que he demanat posar-nos junts  a escoltar.

En la proximitat del mil·lenari del monestir, l’any 2025, hem de posar-nos a escoltar la veu de Déu, a escoltar-nos els uns als altres, a escoltar-vos a vosaltres, convençuts que si escoltem, sentirem alguna cosa. Amb la celebració del Mil·lenari de Montserrat, el proper 2025, volem precisament això, apropar Montserrat a la societat. Ens agradaria que tothom se sentís seva aquesta celebració. Som molt conscients que els mil anys de Montserrat son també mil anys d’una societat amb la quan han avançat conjuntament al llarg de la història. El Mil·lenari és, a la vegada, l’oportunitat de projectar Montserrat vers el futur. No comencem aquesta etapa des de zero. Aquí a prop reposen els abats que restauraren el monestir durant el segle XIX i feren el Montserrat modern. Els meus antecessors que són aquí, els PP. Abats Sebastià M. Bardolet i Josep M. Soler són la memòria viva del guiatge de la comunitat en els darrers més de trenta anys. Ja ho he fet públicament, però no puc deixar avui especialment d’agrair a Déu i a ell, els vint-i-un anys d’abadiat del P. Abat Josep M. Tenir-lo entre nosaltres, em dona una gran seguretat i un gran confort.

Tots ells, encapçalats pels màrtirs que avui commemorem, amb tots els monjos que ens han precedit des del cel o des de la terra, vetllen per nosaltres i intercedeixen davant del Senyor, perquè ens faci homes de pregària, d’acolliment i testimonis de bondat i de pau. Una comunitat que en aquests moments difícils, després de la pandèmia, sigui capaç de donar esperança veritable a tothom i solidaritzar-se amb els qui més en patiran  els efectes.

Finalment voldria fer una agraïments més personals als qui també sou aquí. A la meva mare que tinc el goig que m’acompanyi avui, i al meu pare, que ens va deixar fa just un any, a causa del Covid, els qui dec la vida, la fe i el primer amor a Montserrat i que és ben present . Als meus germans, cunyades, oncles i tota la resta de la família per tot el camí que hem fet junts i el que encara farem. Als amics, fidels durant tants anys i dels qui espero que continuarem sent senzillament amics. Al Germà Pere de la comunitat de Taizé, lloc essencial de la meva vida. To father Jonathan and to father Paul from the Church of England for so many years of friendship, and for taking the trouble to come from England to a such long celebration being unable to understand a word of it .També agraeixo que sigueu aquí  tants  col·laboradors i treballadors de Montserrat tan propers en els darrers deu anys de la meva vida, en la meva tasca d’administrador-majordom i tots els qui formeu la ampla família montserratina: els oblats, els confrares, els Antics Escolans.

Gràcies especialment a vosaltres escolans perquè ens heu ajudat a pregar amb la música i perquè ens feu passar tantes hores belles amb el vostre cant i ens demostreu la vostra capacitat de tirar endavant tants projectes extraordinaris tot i la vostra joventut. Em recordo de les vostres famílies i de la Capella, amb alguns dels quals compartíem fa “només” quinze anys, educació, concerts i viatges... 

I  a tots els qui sé que heu treballat molt per a garantir l’organització i la seguretat d’aquest acte. A tots gràcies de cor.

I vull acabar recordant  dues persones importants a la meva vida i que avui no hi són a causa de la salut: mons. Antoni Vadell, bon amic de fa 25 anys  i el P. Ramon Ribera Mariné, formador meu al noviciat i al juniorat. Que puguin recuperar-se ben aviat.

I si m’he deixat algú, vulgueu perdonar-me. No ha estat amb mala intenció.

Posem-nos, doncs,  en camí sota la mirada de la Mare de Déu, la Rosa d’Abril que des de Montserrat il·lumina la catalana terra, el món sencer i ens guia cap al cel.

Manel Gasch: “Il contributo sociale più grande del monastero è continuare a essere un luogo di accoglienza per tutti”

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(CR/Abadia de Montserrat) Il nuovo abate di Montserrat, Manel Gasch i Hurios, ha provato “paura, impressione ed emozione” quando è stato eletto abate a settembre. Un incarico che, afferma, “è una responsabilità molto grande” ma anche un “riconoscimento personale dei fratelli” che affronta “con umiltà e gratitudine”. Così si è espresso nella prima intervista dopo l’elezione, rilasciata a Montserrat TV mercoledì 13 ottobre, giorno della benedizione abaziale nella basilica.

Durante la conversazione, di circa 20 minuti, Gasch parla di alcuni degli obiettivi del suo mandato e ripercorre alcuni degli ambiti che hanno maggiormente segnato la sua vita spirituale. Anche se è presto per indicare obiettivi di lavoro e l’abate Gasch “si sta posizionando”, ha già cominciato a lavorare per formare un’equipe di stretti collaboratori per la sfida di mantenere “la notevole attività che svolge attualmente Montserrat”.

Sebbene non abbia progetti di azione sociale diretta, Gasch non vuole che si smetta di “essere attenti a tutti i bisogni attuali”, prestando aiuto quando sia necessario e venga richiesto. A Montserrat, afferma, quasi tutto quello che si fa è sociale, “anche se forse non si intende come azione diretta verso le necessità”. Montserrat, spiega il nuovo abate, è una comunità monastica di preghiera, di accoglienza. “Il contributo sociale più grande che deve portare il monastero è continuare a essere un luogo di accoglienza per tutti”. Negli ultimi anni, ricorda, si è riusciti a far entrare il cuore della propria preghiera nelle case della gente, attraverso la radio e internet. “Ci arrivano ringraziamenti e sappiamo il bene che fa alle persone il sentirci”. Oltre 80.000 persone seguono la messa domenicale ogni settimana.

Gasch chiede che Montserrat continui ad essere “un luogo di difesa della cultura e della lingua catalana”, un posto “dove chiunque si senta a casa”. La comunità di Montserrat, spiega, “non è un partito politico che difende idee, però difendiamo sempre i diritti umani e sociali e difendiamo la tradizione catalana del nostro paese”.

Nell’intervista, l’abate Gasch ha anche ricordato la sua esperienza in parrocchia, nello scoutismo e a Taizé. “La parrocchia mi ha avvicinato al cristianesimo post-conciliare”. Lo scoutismo è stata un’esperienza “affascinante, d’amicizia, di contatto con la natura, di servizio e di organizzazione”. E Taizé l’ha segnato molto profondamente, “dai 16 anni, quando ci andavo d’estate, finché non sono entrato in monastero a 25 anni”. Vi ha trovato il silenzio come via di preghiera e una connessione con Dio davvero autentica, “basata sul Vangelo e su Gesù”.

I dettagli della benedizione di Manel Gasch come nuovo abate di Montserrat

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Abadia de Montserrat) Mercoledì si è celebrata la benedizione di padre Manel Gasch i Hurios come nuovo abate del Monastero di S. Maria di Montserrat. Una data particolare perché il 13 ottobre coincideva con la festa dei beati martiri di Montserrat ed era un mese dopo l’elezione di Gasch come massimo responsabile della comunità.

Padre Manuel Nin i Güell, monaco di Montserrat ed esarca apostolico per i cattolici di rito bizantino in Grecia, è stato incaricato di conferire la benedizione.

Il rito della benedizione è iniziato dopo il Vangelo, quando uno dei monaci assistenti dell’abate eletto si è rivolto al vescovo officiante per chiedergli di conferirla. Al termine dell’omelia l’eletto ha fatto promessa di fedeltà al nuovo ministero. Poi si è prostrato mentre l’assemblea ha intonato le litanie dei santi. Il vescovo Nin, con i paramenti bizantini, ha pronunciato la lunga Preghiera di Benedizione che l’eletto ha ascoltato in ginocchio. Poi ha ricevuto le insegne del suo ministero: la Regola di S. Benedetto, l’anello, la mitra e il pastorale. Che significano rispettivamente: il magistero, l’amore sponsale per la comunità, l’autorità e la missione di pastore. Il celebrante ha quindi accompagnato il nuovo abate alla cattedra per ricevere l’abbraccio dei vescovi, degli abati e dei monaci della comunità di Montserrat.

Il canto di introduzione e quello di comunione sono stati composti da padre Jordi Augustí Piqué, monaco di Montserrat e preside del Pontificio istituto liturgico S. Anselmo a Roma. L’Escolania (il celeberrimo coro di voci bianche di Montserrat, ndt) ha eseguito come canto finale il Virolai, rivolto alla Moreneta, in cui ha assunto particolare rilievo la strofa “Con il vostro nome comincia la nostra storia e Montserrat è il nostro Sinai”.

Barcellona riposiziona l’emergenza sociale e climatica nell’agenda ecclesiale

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galleria di immagini

(Laura Mor –CR) Alcuni rami d’ulivo hanno rappresentato domenica scorsa l’impegno di pace dei cristiani per la creazione. Quasi 800 persone di diverse confessioni hanno pregato per rinnovare la “casa comune” alla vigilia della festa di S. Francesco. L’hanno fatto nella basilica della Sagrada Familia, nel corso di una veglia ecumenica straordinaria che spinge a rivedere l’agenda ecclesiale: i cristiani devono lavorare per la cura della natura e devono farlo insieme.

I rappresentanti delle principali confessioni cristiane hanno pregato, in concreto, per i frutti del prossimo 26º vertice sul clima, che l’Onu celebrerà tra un mese. La COP26 si terrà a Glasgow dal 1 al 12 novembre. È uno dei punti su cui si sono concentrati un mese fa Papa Francesco, il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo e l’arcivescovo di Canterbury Welby. “Se pensiamo all’umanità come una famiglia e lavoriamo insieme verso un futuro fondato sul bene comune, potremo trovarci a vivere in un mondo molto diverso”. Così si esprimevano nel messaggio congiunto per la protezione del creato firmato l’1 settembre. E che sottolinea la necessità di una strategia condivisa.

I tre leaders hanno indicato un urgente cambio di atteggiamento che domenica è stato ripreso nella Sagrada Familia. Il vescovo della Chiesa spagnola riformata episcopale Carlos Lopez, ha letto un frammento di quel messaggio che ricorda che “scegliere la vita significa fare sacrifici ed esercitare la sobrietà”. La presenza formale di una cinquantina di associazioni, chiese e comunità cristiane conferma che la Chiesa in Catalogna ci crede e mostra un impegno pubblico fondato su una medesima spiritualità ecosociale.

Il cardinale arcivescovo di Barcellona, Joan Josep Omella, ha fatto un appello simile terminando la preghiera: “Dobbiamo avere uno sguardo nuovo, uno stile di vita e una spiritualità che comportino una resistenza di fronte al dominio del mercato e della produzione e del consumo smisurati”.

Nel suo intervento ha chiesto di avviare “misure correttive al nostro sistema capitalista” perché “l’economia è al servizio delle persone e della casa comune, non il contrario”. E ha ripetuto il messaggio che emerge dal racconto biblico della creazione: “La terra ci precede e ci è stata affidata, noi siamo solo umili amministratori”.

L’evento è stato condotto da Maria Bargalló, coordinatrice della Rete Laudato Si’ e vicepresidente di Giustizia e Pace di Barcellona. Omella, Carlos Lopez e Christodoulos hanno presieduto dal presbiterio. Intorno a loro si sono riuniti rappresentanti delle diverse confessioni cristiane, provenienti da una dozzina di realtà ecclesiali diverse.

A post shared by Catalunya Religió (@catreligio)

Guarda la celebrazione qui:

Lavoro interparrocchiale: il caso di Poble-sec

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Glòria Barrete –CR) L'arcidiocesi di Barcellona ha avviato un piano di lavoro per costituire le future comunità pastorali. Una riforma della struttura delle parrocchie che cambierà l'attuale mappa parrocchiale della diocesi. Ma in realtà è una novità il lavoro interparrocchiale? Catalunya Religio’ Inizia a far conoscere alcune realtà che già lavorano insieme. Iniziamo dal Poble-sec (quartiere vicino al Montjuic, ndt) una comunità di quattro parrocchie che sono state raggruppate fin dal 2014 per decreto.

La comunità delle parrocchie del Poble-sec è formata dalle parrocchie di Santa Madrona, San Salvador d’Horta, San Pietro Claver e Madonna di Lourdes. Nonostante l'allora cardinale arcivescovo Lluis Martinez Sistach firmò nel 2014 il decreto di aggregazione, il lavoro interparrocchiale era una realtà già da anni. “Sono ormai 10 anni che lavoriamo insieme” spiega Joan Cabot, arciprete di Rambla-Poble sec. In questo caso la norma è nata dalla realtà. Prima c'è stato il lavoro interparrocchiale e successivamente il decreto.

Da anni i sacerdoti delle quattro parrocchie del Poble-sec vedevano che le persone erano sempre meno, sia sacerdoti che laici impegnati. “In fondo è legge di vita che le comunità diventino più piccole” spiega Cabot. In quel momento tre parrocchie su quattro avevano rettori ultra-settantacinquenni. “Avevamo la sensazione di invecchiare, che forse in futuro non ci sarebbero stati sacerdoti per tutte le parrocchie, e dunque abbiamo visto che l'idiosincrasia del proprio quartiere aiutava a lavorare insieme”.

Questa radiografia pastorale del momento fu fondamentale per iniziare, timidamente, a lavorare insieme in alcuni ambiti pastorali. “È stato un processo voluto, non forzato” ricorda Cabot. C’era gente che collaborava in una parrocchia o nell'altra ma che non era di una parrocchia concreta bensì “del quartiere del Poble-sec”. Due anni dopo cominciarono le riunioni congiunte dei consigli pastorali delle quattro parrocchie per pensare quali cose si potessero fare insieme. “Tutto molto naturale finché nel 2012 si pose la questione di fare qualcosa di più serio”. Dalla normalità quotidiana scaturì la norma in forma di decreto.

Cabot ricorda che fu interessante e decisiva nell'iter un'assemblea di sei mesi nel 2014 con sessioni mensili. Fu stilato un documento con obiettivi e proposte concrete. Si configurò la nuova struttura in modo che ogni parrocchia avesse un ambito pastorale invece di essere presenti tutte in tutti gli ambiti. In alcuni c'era una commissione formata da gente delle quattro parrocchie. Ora, riconosce Cabot, “abbiamo ottenuto che la gente non si consideri di una parrocchia o dell'altra ma che si sentano del Poble-sec”.

I parroci hanno una nomina “in solidum”, cioè lo sono di tutte e quattro le parrocchie. “Anche a noi è costato adattarci e comprendere che non eravamo di una parrocchia ma di tutte”. Attualmente sono 5 i rettori che hanno stabilito di non avere una messa fissa ma che la domenica girano nelle varie chiese. “La gente che va a messa non sa chi troverà a celebrare”. Questo, secondo Cabot, “ha aiutato ad essere tutti referenti per tutti”.

Le parrocchie del Poble-sec contano anche su un consiglio pastorale unico. “Questo è fondamentale” spiega Cabot. Un elemento chiave che ritiene replicabile altrove. Sottolinea che la formula dei sacerdoti “in solidum” non sa se funzionerebbe da altre parti ma quando alcuni sacerdoti di una determinata zona possono essere referenti per la gente, “si dovrebbe lavorare in tutte le parrocchie allo stesso modo”.

Ora che l'arcidiocesi di Barcellona vuole avviare una nuova mappa pastorale, è normale considerare la realtà del Poble-sec esistente da 10 anni. Cabot, tuttavia, chiede di “non essere glorificati né posti come esempio o modello”. Ricorda che ogni realtà è diversa e che non bisogna dimenticare che “non si può riprodurre per filo e per segno l’esperienza dappertutto”. “Non bisogna pensare che questa nostra realtà è l'unica formula che funziona. Bisogna imparare da tutti” conclude.

Omella: "Quanto mi piacerebbe che il Papa venisse anche a Manresa"

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Exaudi Catholic News) L’arcivescovo di Barcellona, cardinale Joan Josep Omella, ha risposto alle domane di un ristretto gruppo di giornalisti mercoledì sera a margine della presentazione del libro “Francesco pastore e teologo”. Il cardinale si è fermato a Roma dove è in corso il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee. Giovedì sera c’è stata la concelebrazione con Papa Francesco.

Con i giornalisti è stato un colloquio informale iniziato dall’incontro, al mattino, con il Papa, al termine dell’udienza generale.

Il Papa è così umano – ha detto Omella - che appena mi ha visto mi ha detto “Salutami tua madre”. Che ha 96 anni. Il Papa ha avuto la delicatezza nel giorno del suo compleanno di chiamarla per farle gli auguri, capirete come era emozionata! Poi gli abbiamo regalato il libro e basta, perché dietro c’erano altri vescovi e molte persone. L’unica cosa che ci siamo detti è che ci vedremo nel giro di qualche giorno.

-Il Papa è tornato a parlare della presenza di Dio “annacquata” in Europa. Come si affronta questo tema?

Il Papa ha insistito moltissimo sulle radici che abbiamo come società da cui sale la linfa che dà frutto all’albero. Se un albero non ha radici forti, non produce alcun frutto. E la seconda cosa che ho captato nel suo messaggio che mi è sembrato molto bello, dopo l’esperienza di Budapest e della Slovacchia, è stata la speranza. Credo che viviamo in un’Europa un po’, come dire, stanca. Una società molto invecchiata, dove non c’è gioventù, dove non ci sono nascite, dove quasi non ci sono più bambini e che va perdendo un po’ la speranza. Che sarà di tutti noi? La pandemia, la mancanza di lavoro, il problema dell’immigrazione: ci facciamo tante domande e abbiamo perso un po’ la speranza. Il Papa ha parlato molto della speranza perché il Signore cammina con noi. In questi giorni ripeto spesso che la Chiesa, lo riprendo da Benedetto XVI quando rinunciò, è scossa, sono momenti turbolenti, ma questa barca arriverà in porto, Lui ce l’ha promesso. E io aggiungo, un po’ scherzando, nello stile di Papa Francesco, che ci arriveremo con un po’ di mal di mare.

-Si riferisce all’interno o all’esterno della Chiesa?

A entrambi, perché le gioie e le sofferenze del mondo sono anche le nostre, siamo inseriti nel mondo e nella società. Tutto ci fa male: ci fa male la morte dei malati di coronavirus; ci fa male la gente senza lavoro; adesso ci fa male la situazione a La Palma per l’eruzione del vulcano; ci fanno male gli immigrati morti nel Mediterraneo; ci fanno male i rifugiati politici e quelli dell’Afghanistan. E ci fa male quello che accade nella Chiesa.

-Come si sta vivendo la situazione del vescovo Novell?

Ho detto e ripeto che dobbiamo imparare a essere rispettosi con le persone. Ci piace sempre in queste circostanze metterci nella vita degli altri. Lasciamo che le persone facciano il loro percorso. Quando dei genitori hanno un figlio in difficoltà, per esempio senza lavoro, o ha problemi con la droga, altro tema che fa soffrire tanto, la cosa migliore è ascoltare, accompagnare, tacere e aiutare. E noi invece ci mettiamo subito a interrogare: che succederà, che ha fatto tizio, e a fare romanzi… io credo che dobbiamo saper aspettare, perché il dolore di una Chiesa, di una famiglia, dei genitori, della stessa persona che vive una situazione di ricerca e di ricollocazione di se stesso, esige un grande rispetto e a noi come cristiani richiede di pregare, pregare molto: per questa Chiesa, per la Chiesa in Spagna, per questo vescovo, per tutti i vescovi, per i sacerdoti, per tutte le persone. Penso che questo sia il nostro ruolo. Non andare avanti con questo pettegolezzo morboso che a volte ci domina.

-Ne parlerà con il Papa?

Non so, dipenderà da ciò di cui il Papa vorrà parlare. Parlerò come un fratello a un altro fratello, da cuore a cuore.

-Il silenzio del vescovo è stato imposto dal Vaticano?

Non lo so, non gliel’ho chiesto. Lui ha detto non parlo, è una decisione personale.

-Parlerà con il Papa del tavolo di dialogo tra Aragones e Sanchez?

Gli racconterò quello che porto nel cuore come preoccupazione e quello che riguarda la Chiesa in Spagna e uscirà quello che viviamo ogni giorno. Usciranno anche altre cose, come il tema della povertà. Penso che uscirà fuori, dipenderà molto dal tempo che avrà il Papa.

-Si parla molto del possibile viaggio a Santiago.

Glielo chiederò, perché gliel’ho già detto un mucchio di volte al Papa. Sempre mi sorride e mi risponde “sai che la Spagna mi incanta, che la conosco bene, che mi piacerebbe venirci”. Lo farà? Non lo so.

-E Manresa?

Gli ripeto sempre: se andrà a Santiago, quanto mi piacerebbe che venisse anche a Manresa, visto che è l’Anno Ignaziano. Però mi spaventa anche un po’ insistere molto su una cosa che vorrebbero anche altri posti, come Granada, Madrid, Avila… È una decisione del Papa, non mia. Se fosse mia, l’avrei ben chiara!

Planellas, come il Papa, si chiede se la Spagna si è riconciliata con la sua storia

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galleria di immagini

(Laura Mor –CR) L’arcivescovo di Tarragona, Joan Planellas, ha ripreso giovedì le parole di Papa Francesco in cui si chiedeva se la Spagna si era riconciliata con la sua storia recente. L’ha fatto nell’ambito della festa di Santa Tecla, patrona di Tarragona, durante la messa solenne celebrata nella Cattedrale. Quest’anno si commemora il 700º anniversario dell’arrivo della reliquia del braccio di Santa Tecla dall’Armenia.

Planellas ha parlato della crisi politica che vive la Catalogna. L’ha fatto partendo dalla riflessione del Pontefice, intervistato alcuni giorni fa da Radio Cope. In quell’occasione il Papa chiedeva “un processo di riconciliazione con la propria storia” che “senza rinunciare alle proprie posizioni” fuggisse “dalle ideologie che impediscono qualsiasi processo di riconciliazione”.

Planellas ha rivendicato la necessità di una voce pubblica della Chiesa: “Il nostro lavoro come Chiesa si deve incorporare nella vita della società”. Il presidente della Conferenza Episcopale Tarraconense ha ricordato le richieste di “riconciliazione sociale e di dialogo costruttivo” che hanno fatto sia lui che il resto dei vescovi della Catalogna in diversi comunicati. E ha ribadito il proposito di “fare della nostra società catalana un posto ideale per crescere come persone e come comunità, nella libertà di idee, credenze, proposte e attuazioni”.

Un messaggio che rafforza quello di un anno fa, sempre in occasione di S. Tecla. Allora disse che sarebbe stato necessario “disattivare comportamenti di violenza, d’odio e di vendetta” perché rendono “molto più difficile uscire dalla crisi in cui ci ha infilato la pandemia”.

 

Podeu llegir l’homilia íntegre de l’arquebisbe Joan Planellas a continuació:

Estimats Vicari General i vicaris episcopals, degà i Capítol de la Catedral, mossens… Alcalde, regidores i regidors de l’Ajuntament de Tarragona, Autoritats civils i militars, representants dels cossos de seguretat. Estimat poble de Déu, estimada Orquestra i Coral, Benvolguts i benvolgudes representants de les associacions, entitats i confraries de la ciutat. Estimats totes i tots.

Tornem a celebrar la festa de la gloriosa santa Tecla, la patrona de la ciutat de Tarragona. I ho tornem a fer embolcallats per les conseqüències de la pandèmia que ja fa quasi un any i mig que patim, i per la qual cosa, encara no podem tastar plenament, i amb tota la grandesa, el que realment és la festa que la ciutat organitza per honorar Santa Tecla. Però, malgrat tot, com afirmava el pregoner de la festa d’enguany, el baríton tarragoní Àngel Òdena des del balcó de l’Ajuntament, «que Santa Tecla sigui la porta d’una nova esperança».

Aquest any, a més, celebrem els set-cents anys del dia en que, aquí mateix, en aquesta Catedral basílica metropolitana dedicada a santa Tecla, arribava amb tota la solemnitat pròpia del moment el seu reliquiari, el braç de santa Tecla que ara acabem d’entrar en processó. Així ho vam celebrar el passat dia 17 de maig, el dia que exactament s’acomplia l’efemèride. Vam recordar el llarg camí que les relíquies van fer des d’Armènia, vam repassar l’antiquíssim culte martirial a Tecla, la seva vinculació amb sant Pau, les cites en molts passatges dels Pares de l’Església primitiva, especialment en el món cristià oriental i com la devoció va anar creixent sobretot a partir del segle VI. Vam atendre la raonabilitat de quan el culte a la santa arribà a Tarragona, on va ser fàcil de penetrar donada la seva vinculació amb sant Pau, i també perquè a Tarragona existia ja el culte als màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi. Recordar durant tot un any aquells esdeveniments, és a dir fins a la festa del 2022, és ara un bon estímul per endinsar-nos en la meditació del passatge de la Carta als Hebreus que hem escoltat en la primera lectura. L’autor de la Carta ens deia: «Recordeu els vostres primers temps, quan, acabat de rebre la llum de la fe, vau sostenir tantes lluites i sofriments […]. Ara no perdeu aquesta valentia […]. Només sofrint amb constància podreu complir la voluntat de Déu i obtenir el que ell ha promès». És la valentia de la fe que ens fa, a set-cents anys de distància, ser hereus de tanta història, de tanta fe viscuda i patida, i també, de tantes pregàries i de tantes peticions a la jove màrtir Tecla que, malgrat tenir l’origen en llunyanes terres, ha esdevingut, gràcies al seu exemple de donació cristiana, una santa ben tarragonina. 

És l’exemple també de les noies prudents de l’Evangeli que no es van prendre aquella espera com alguna cosa sense importància i no es van descuidar. No ens descuidem, per tant, de la vivència de la fe i de la vida cristiana que, malgrat els neguits, la pandèmia i les dificultats, ens omple de sentit i d’esperança en tot el que som i fem.

I com cada any, aquesta festa s’escau de ple en les setmanes inicials del nou curs. Un curs que, per a la nostra Església diocesana, té dues fites importants, dues propostes engrescadores. La primera és pròpia, i és fruit del treball de totes les parròquies i comunitats de la diòcesi i que el Consell Pastoral Diocesà ha recollit i concretat en cinc àmbits de prioritat per aquest curs: la caritat, les celebracions, el creixement i vivència de la fe, l’evangelització i la fraternitat. Però per altra banda, el papa Francesc ens ha convocat a un sínode extraordinari sota la proposta de: Per una Església Sinodal: Comunió, participació i missió. Un sínode que iniciarem el proper diumenge dia 17 d’octubre i que s’allargarà fins l’octubre de 2023 en un pla de treball inèdit a la nostra història i que vol recollir tots els fruits de qualsevol racó de món, també el nostre, i que treballarem fins el proper mes d’abril de l’any vinent. 

Molt estimats i estimades. La nostra tasca com a Església s’ha d’incrustar en la vida de la societat. Massa cops n’hem viscut allunyats de la societat, i res del que passa al nostre voltant ens ha de ser aliè. Per això jo mateix, i els bisbes de Catalunya en documents o comunicats, hem reiterat en no poques ocasions la necessitat de reconciliació social i de diàleg constructiu per fer de la nostra societat catalana un lloc idoni per a créixer com a persones i com a col·lectiu, en la llibertat d’idees, creences, propostes i actuacions. Recordo ara com el papa Francesc, en una recent entrevista, deia, en contestar a una pregunta sobre la reconciliació a l’estat espanyol que la clau en aquest moment, en qualsevol país amb aquest tipus de disjuntives, és preguntar-se si la societat s’ha reconciliat de forma adequada amb la seva pròpia història. Deia concretament el papa: 

«No sé si Espanya està del tot reconciliada amb la seva pròpia història, especialment amb la història del segle passat. Si no ho està, crec que ha de fer un procés de reconciliació amb la pròpia història, la qual cosa no pressuposa claudicar de las postures pròpies, sinó que significa iniciar un procés de diàleg i de reconciliació; i, sobretot, significa fugir de les ideologies que són les que impossibiliten qualsevol procés de reconciliació. A més, les ideologies destrueixen. Unitat nacional és una expressió fascinant…, però mai es valorarà adequadament sense la reconciliació bàsica dels pobles. En aquest sentit penso que qualsevol govern ha de fer-se càrrec de instaurar la reconciliació i veure de quina manera es tira endavant la història com a germans i no com a enemics. Al menys lluny d’aquella idea inconscient i deshonesta que fa que es jutgi als altres com a enemic històric». 

Benvolgudes i benvolguts. Fem memòria de santa Tecla en aquesta terra concreta que la va acollir i que ha acollit tantes dones i tants homes que ens han dut l’Evangeli i les actituds evangèliques, que ens han vestit la nostra herència cristiana. Nosaltres som l’heretat de tota la seva història i n’hem de donar gràcies a Déu. Per les arrels cristianes i pel do de la fe.

Nosaltres, igual que els apòstols al segle I, igual que Tecla, coneixem la força del nostre testimoniatge. Sabem de les dificultats que va tenir la fe cristiana que, travessant el mar i les tempestes de la vida, es va poder assentar a les nostres terres, regades per la sang de tants màrtirs antics i actuals. Quan hi ha dificultats és quan ens adonem de la importància de no estar sols, és quan valorem de debò la llum que cadascú pot aportar personalment, és quan reconeixem si estem veritablement omplerts dels fruits de l’Esperit Sant.

Estimats i estimades, que malgrat les tempestes de la vida i les nits fosques de l’Església, tinguem el cor esperançat per seguir endavant amb els nostres projectes cristians. En la nostra lluita no hem arribat a vessar la sang, com li va passar a la nostra estimada Santa Tecla, però que el nostre testimoni sigui igual de ferm, de durador i d’imitable per a les noves generacions. Amén.

Santa Tecla 2021. Catedral de Tarragona 23 de setembre de 2021

6 novembre, la nuova data della beatificazione dei tre martiri cappuccini

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galleria di immagini

(Caputxins) Sabato 6 novembre è la nuova data fissata per la beatificazione dei tre martiri cappuccini assassinati a Manresa nel 1936 a causa del loro status di religiosi. Prevista inizialmente per il 14 novembre 2020, gli organizzatori aveva rinviato la celebrazione per la situazione legata alla pandemia nell’autunno dello scorso anno. I frati Benet de Santa Coloma de Gramenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles e Josep Oriol de Barcelona saranno beatificati, come era previsto, nella basilica di Santa Maria della Seu (Cattedrale) di Manresa alle 11 del mattino. La messa di beatificazione sarà presieduta dal cardinale prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi Marcello Semeraro.

Nel commento di questa domenica, il vescovo di Vic Romà Casanova, sottolineava che “la nostra diocesi accoglierà per la prima volta in epoca moderna una beatificazione” e che nella testimonianza dei nuovi beati “abbiamo un esempio di fedeltà che ci incoraggia ad andare avanti, malgrado le difficoltà che incontriamo nel nostro cammino di fede”.

Sagrada Familia: ecco come sarà il terminale della torre di Gesù

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galleria di immagini

(Laura Mor –CR) Un’altezza di 17 metri, una larghezza di 13,5 e in cima una croce a quattro braccia. Vi si accederà da una scala a chiocciola e l’interno sarà visitabile. La punta della torre di Gesù della Sagrada Familia brillerà grazie a piccoli bagliori originati dalla forma elicoidale della croce. Una croce con finestre che si apriranno nei quattro bracci e dall’alto verso il basso. Culminerà così la torre più alta di tutta la costruzione: 172,5 metri d’altezza, posta sopra l’altare della basilica.

Per l’architetto direttore della Sagrada Familia, Jordi Faulí, realizzare il terminale di Gesù è fondamentale, malgrado non ci sia ancora una data definitiva per il completamento. È stata presentata così ai giornalisti convocati per illustrare lo stato delle opere.

Come è già avvenuto per la torre della Madonna, la punta della torre di Gesù è stata ispirata da un testo originale di Gaudì. “Poggiando su quattro altissime colonne del transetto e proprio sopra l’altare, sorgerà la grande cupola sormontata a 176 metri da una grandiosa croce a quattro bracci scanalati per poter ammirare il panorama” ha letto Faulí. In mezzo al terminale, ha spiegato, ci sarà l’Agnus Dei.

La commissione costruttrice ha concentrato gli sforzi degli ultimi mesi nel completamento della torre della Madonna che “accompagnerà” quella di Gesù, un po’ più in basso, a 134 metri. Il prossimo 8 dicembre la torre di Maria sarà coronata in occasione della festa dell’Immacolata. È prevista una celebrazione aperta alla cittadinanza. Sarà la prima torre completata delle 6 centrali: Maria “accompagnata” dai quattro evangelisti e “presieduti” da Gesù. Pochi giorni fa è stata collocata la parte superiore del fusto che deve sostenere la stella luminosa che “guida la società”.

Ma la luce della torre della Madonna non ruberà la scena alla torre di Gesù. L’ha chiarito Faulí in una dichiarazione a Catalunya Religió, durante la quale ha spiegato la relazione tra queste due torri e il loro senso.

Quella di Gesù sarà più alta e produrrà fasci di luce. L’architetto ha spiegato durante la presentazione che saranno seguite le “normative in materia di illuminotecnica, in accordo con le amministrazioni” e che stanno pensando, in ogni caso, a “riflettori sottili”.

 

Una volta terminate le torri, la previsione per l’anno prossimo è di “costruire almeno quanto abbiamo già prodotto”. Secondo Faulí, si tratterebbe di “finire la torre dell’evangelista Luca e realizzare altri due o tre livelli della torre di Gesù”. Al momento si è al sesto livello dei 12 previsti e l’idea sarebbe di arrivare al nono.

Faulí ha spiegato anche che prosegue la demolizione delle vecchie dipendenze parrocchiali, in linea con gli impegni presi con il Comune, che prevede la cessione di alcuni metri di terreno all’angolo delle strade Provenza e Sardegna per compensare la costruzione della futura cappella dell’Assunta che dovrebbe iniziare nel 2023.

Il prossimo mese è previsto l’inizio del restauro integrale della facciata della Natività, che procederà per fasi. La facciata, scansionata, ha fornito una fotografia reale con una precisione di 2 millimetri. I lavori di restauro inizieranno appena sarà approvato il piano generale.

“La nostra generazione sarà quella che concluderà le opere della Sagrada Familia” ha annunciato il direttore generale della Commissione costruttrice della Sagrada Familia, Xavier Martínez. Nella presentazione alla stampa ha rinnovato l’impegno della Commissione a concludere le opere. Tuttavia ha ammesso che “fino al 2024 non saremo in grado di determinare la data della fine dei lavori”.

Martinez ha spiegato infatti che il bilancio del 2021 “è stato molto limitato”: 19 milioni di euro di cui 8,2 destinati alla costruzione. La sua previsione è recuperare visitatori e arrivare al 35-45% delle visite del 2019 per contare su un bilancio di 31-34 milioni nel 2022.

Come aveva già annunciato il presidente della Commissione costruttrice, Esteve Camps, un anno fa, non sarà possibile rispettare la data di completamento del tempio nel 2026, a causa del blocco dei lavori per la pandemia e per la riduzione dei visitatori.

Il direttore della Commissione ha calcolato in 359.000 le visite del tempio dalla riapertura dello scorso 29 maggio. “Ci mancano i visitatori dei paesi asiatici, Corea e Giappone, e i britannici, che hanno avuto maggiori restrizioni di mobilità” ha detto. Le visite sono arrivate dal resto della Spagna, oltre al 21% di francesi, il 16% dai Paesi Bassi e dagli Stati Uniti, il 12% dalla Germania e il 7% di italiani. La cifra totale, però, continua a essere inferiore del 24,5% rispetto al 2019.

Incontro della ministra Ciuró con il nuovo abate di Montserrat

Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

Galleria di immagini

(Generalitat de Catalunya) La ministra della Giustizia, Lourdes Ciuró, ha incontrato il nuovo abate di Montserrat Manel Gasch, per complimentarsi per la sua elezione e fargli gli auguri per il nuovo incarico. Ciuró, che è stata la prima rappresentante del governo catalano a incontrarsi con il nuovo abate dopo la sua elezione, ha spiegato che sia il presidente Aragonès che il presidente Puigdemont hanno chiamato il nuovo abate per complimentarsi con lui.

La responsabile della Giustizia, accompagnata dalla direttrice generale di Affari religiosi, Yvonne Griley, ha ribadito alla nuova guida della comunità benedettina la disponibilità del Dipartimento di Giustizia a collaborare in tutto ciò di cui l’Abbazia dovesse aver bisogno, perché continui a essere un simbolo della spiritualità in Catalogna.

La ministra ha sottolineato l’impegno per la democrazia del monastero e l’ha definito una “realtà capace di integrare al servizio di tutto il paese e della spiritualità di ciascuno”.

La ministra ha anche spiegato che il nuovo abate le ha comunicato le principali sfide dei prossimi mesi, che sono il 75º anniversario dell’intronizzazione della Madonna di Montserrat, nel 2022, e la celebrazione nel 2025 del millenario della fondazione del monastero di Montserrat. Nell’incontro si è parlato anche dell’impatto della pandemia a Montserrat.