Voleu rebre les notícies?

Subscriviu-vos al butlletí gratuït

(Jornades de Qüestions Pastorals) Prop de 150 capellans dels diferents bisbats de Catalunya han participat en les 46enes Jornades de Qüestions Pastorals, que s’han celebrat aquest dimarts i dimecres a Castelldaura (Premià de Mar). L’encontre ha comptat amb un panell interdisciplinar d’experts per abordar les relacions de la fe cristiana amb la política, els mitjans de comunicació, la psiquiatria, la raó i la cultura. L’arquebisbe d’Oviedo ha pronunciat la conferència de clausura.

Les Jornades, que duien per títol Secularisme i cultura de la fe, han analitzat les relacions de l’Església amb el món secularitzat. En la conferència de clausura, l’arquebisbe d’Oviedo Jesús Sanz ha animat a rebutjar “la nostàlgia de temps passats”, la “tristesa dels temps presents” i “la desesperança dels temps futurs”, que ha definit com a “temptacions a evitar” per al cristià d’avui.

Sanz ha descrit la situació actual com la d’una “societat que s’ha secularitzat” y que, més encara, “segueix el seu procés de secularització més o menys dissenyat per interessos polítics, culturals, econòmics i mediàtics, que continua empentant cap el nihilisme i el relativisme allò que ha estat i és el cristianisme en la cultura contemporània”. Davant d’aquesta situació, l’arquebisbe ha animat a adoptar “l’única actitud possible des d’una perspectiva cristiana”, que és mirar “el passat amb gratitud, el futur amb esperança i el present amb passió”.

Durant el segon dia de les jornades també han intervingut el doctor Ignasi Fuster, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, i el professor Jaime Nubiola de la Universitat de Navarra. Fuster ha defensat “una raó que begui amb naturalitat de la Paraula revelada, mostrant amb vehemència la racionalitat que trobem en ella”. Per la seva banda, Nubiola (vegeu conferència aquí) ha animat els presents a tenir “un amor profund a la llibertat, i per tant, al pluralisme legítim en la societat civil i, per descomptat, al pluralisme dins de l’Església”.

Política i religió: opcions concretes i principis generals

En la primera conferència de les Jornades, Àngel Rodríguez Luño, degà de Teologia de la Pontifícia Universitat de la Santa Creu i consultor de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, va analitzar les relacions entre fe i política, al fil dels ensenyaments de sant Josepmaria sobre aquestes qüestions (podeu trobar el text complet de la conferència aquí). En la seva opinió, “identificar plenament la vida cristiana amb una concreta síntesi cultural o bé amb un determinat projecte polític, per molt bo que sigués, seria quelcom en si mateix aliè a la veritat ensenyada per Crist, i tard o d’hora causaria un gran mal a l’Església i les ànimes”. En aquest sentit, el magisteri de la Jerarquia en la política “es refereix a principis dogmàtics i morals, i a fets o projectes que entren clarament en contradicció amb ells, però no s’estén -tret d’alguna circumstància de gravetat excepcional- a l’elecció d’una opció política determinada si existeixen diverses que són perfectament compatibles amb la consciència cristiana”.

Per la seva banda, la periodista de La Vanguardia María Paz López va reflexionar sobre el comportament dels mitjans de comunicació davant el fet religiós, abordant polèmiques recents d’opinió pública com la crisi dels abusos a menors. En la seva opinió, l’Església necessita millorar la seva política de comunicació, perquè “la falta de transparència entorpeix la seva capacitat per a subministrar històries positives a la premsa”.

També el primer dia, El psiquiatre Joan de Dou va abordar les relacions entre “Fe i personalitat”.

 

var gtbTranslateOnElementLoaded;(function(){var lib = null;var checkReadyCount = 0;function sendMessage(message, attrs) { var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode"); for (var p in attrs) { data.removeAttribute(p); } for (var p in attrs) { if ("undefined" != typeof attrs[p]) { data.setAttribute(p, attrs[p]); } } var evt = document.createEvent("Events"); evt.initEvent(message, true, false); document.dispatchEvent(evt);}function checkLibReady (){ var ready = lib.isAvailable(); if (ready) { sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : false}); return; } if (checkReadyCount++ > 5) { sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : true}); return; } setTimeout(checkLibReady, 100);}gtbTranslateOnElementLoaded = function () { lib = google.translate.TranslateService({}); sendMessage("{EVT_LOADED}", {}, []); var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode"); data.addEventListener("gtbTranslate", onTranslateRequest, true); data.addEventListener("gtbTranslateCheckReady", onCheckReady, true); data.addEventListener("gtbTranslateRevert", onRevert, true); checkLibReady();};function onCheckReady() { var ready = lib.isAvailable(); sendMessage("gtbTranslateLibReady", {"gtbTranslateError" : !ready});}function onTranslateRequest() { var data = document.getElementById("gtbTranslateElementCode"); var orig = data.getAttribute("gtbOriginalLang"); var target = data.getAttribute("gtbTargetLang"); lib.translatePage(orig, target, onProgress);}function onProgress(progress, opt_finished, opt_error) { sendMessage("gtbTranslateOnProgress", {"gtbTranslateProgress" : progress, "gtbTranslateFinished" : opt_finished, "gtbTranslateError" : opt_error});}function onRevert() { lib.restore();}})(); (function(){var d=window,e=document;function f(b){var a=e.getElementsByTagName("head")[0];a||(a=e.body.parentNode.appendChild(e.createElement("head")));a.appendChild(b)}function _loadJs(b){var a=e.createElement("script");a.type="text/javascript";a.charset="UTF-8";a.src=b;f(a)}function _loadCss(b){var a=e.createElement("link");a.type="text/css";a.rel="stylesheet";a.charset="UTF-8";a.href=b;f(a)}function _isNS(b){b=b.split(".");for(var a=d,c=0;c