Confesso que m’esfereeix, la contundència del que diu el Catecisme de l’Església Catòlica, publicat l’any 1992, en el seu número 2390, a propòsit de les parelles que viuen juntes sense haver-se casat: “L’acte sexual ha de tenir lloc exclusivament dintre el matrimoni; fora d’ell constitueix sempre un pecat greu i exclou de la comunió sacramental”.

El Patriarca Irinej, s’ha adormit en la pau del Senyor i aquest diumenge, 22 de novembre, ha tingut lloc el seu funeral i enterrament en la Cripta de la Catedral de Sant Sava a Belgrad.

Audiència General 18 de novembre 2020
Estimats germans i germanes, bon dia!

Acaba de sortir el nou llibre de Quique Arenós, La Bíblia vista amb humor, una obra (publicada pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona) deliciosa i divertida que ens ajuda a endinsar-nos, amb humor, en el tresor insondable que és la Paraula de Déu. 

El capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios está dedicado a tratar el tema de la resurrección. De él leemos un fragmento (1 Co 15, 20-26a.28) en la segunda lectura de hoy, festividad de Cristo Rey. El texto de Pablo está encaminado a afrontar las dudas sobre la resurrección que existían en la comunidad de Corinto. Algunos de sus miembros negaban la realidad de la resurrección corporal, seguramente porque veían el cuerpo como una realidad negativa y un obstáculo para la actividad del alma.

El capítol 15 de la primera carta de Pau als Corintis està dedicat a tractar el tema de la resurrecció. D’ell en llegim un fragment ( 1Co 15, 20-26a.28) a la segona lectura d’avui, festivitat de Crist Rei. El text de Pau està encaminat a afrontar els dubtes sobre la resurrecció que existien en la comunitat de Corint. Alguns dels seus membres negaven la realitat de la resurrecció corporal, segurament perquè veien el cos com una realitat negativa  i un obstacle per l’activitat de l’ànima.

La Comissió d'Educació i Formació Professional va aprovar el proppassat divendres dia 13 el dictamen sobre el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, i aquesta setmana aquest text serà elevat al Ple del Congrés. Atès el caràcter orgànic de la proposta, s’haurà de realitzar una votació de conjunt en què es necessitarà la majoria absoluta de la cambra baixa per continuar-ne la tramitació al Senat.

 

 

Com deia la setmana passada, aquí van cinc salms per a qui li puguin ser útils. Dos estan sencers, i els altres tres retallats. El número primer que hi ha a cada salm és el de la numeració que s’utilitza a les bíblies, i el segon el que s’utilitza a la litúrgia.

Els quatre primers salms que poso són salms de confiança en Déu. El cinquè, en canvi, és el salm que Jesús va dir a la creu, i resar-lo pot ser una bona manera d’unir-se amb Jesús i amb tots els homes i dones que estan en situacions de dolor i d’opressió.

 

Salm 34/33

Us escric des del confinament, a aquestes alçades de la nostra història, escriure des del confinament em sembla que és la cosa més normal del món. No perquè ens agradi, sinó senzillament perquè ningú està exempt de que aquest virus l’infecti. Ans al contrari, les noticies ens omplen de dades i estadístiques que ens recorden que la situació segueix sent complexa i hem d’estar ben alerta.