El doctor Oriol Quintana reflexiona sobre el prestigi i els perills que comporta.

Audiència General 25 de novembre 2020
Estimats germans i germanes, bon dia!

L’homilia del cardenal Tarancon el 27 de novembre de 1975, en l’entronització de Joan Carles com a rei d’Espanya, avui fa 45 anys, va ser un text basat en la reconciliació i en la defensa dels drets humans, enfront de la imposició de la dictadura.

Al comenzar un nuevo año litúrgico nos adentramos en los textos correspondientes al ciclo B centrado en la lectura del evangelio de Marcos. Como es habitual en el primer domingo de Adviento corresponde leer el fragmento final (Mc 13,33-37) del discurso dedicado a reflexionar sobre los tiempos últimos. En este pequeño texto domina el imperativo velar; es la actitud que hay que mantener en la espera del regreso del Señor.

En començar un nou any litúrgic ens endinsem en els textos corresponents al cicle B centrat en la lectura de l’evangeli de Marc. Com és habitual en el primer diumenge d’Advent pertoca llegir el fragment final (Mc 13,33-37) del discurs dedicat a reflexionar sobre els temps darrers. En aquest petit text domina l’imperatiu vetllar; és l’actitud que cal mantenir en l’espera del retorn del Senyor.

El doctor Llorenç Puig, de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, extreu aprenentatges de la crisi de la Covid-19 per afrontar la crisi ambiental.

Dijous passat tingué lloc al Congrés la votació plenària sobre el Projecte de Llei Orgànica per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE). El seu caràcter de llei orgànica obligava a votar el text en la seva integritat.

Avui l’alegria ha estat majúscula! Al Casal Arrupe, ens ha vingut a visitar en K. En veure’l – respectant les distàncies marcades per la pandèmia- tots l’hem saludat efusivament i li hem dit com ens alegrava que hagués tornat a visitar-nos. La seva resposta sorgida des del cor ha estat clara i sincera, emocionant per tots: És casa meva!

Al diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, “marc” és un mot amb diverses accepcions.

“Límit que encercla un espai”; “Element decoratiu que envolta una pintura o un mirall i el protegeix”; “Bastiment d’una alcova, un balcó o una finestra”; de fet, també pot ser un sinònim de “legislació”, ha estat una unitat monetària alemanya i finlandesa i fins i tot un tipus d’aiguardent francès.

Confesso que m’esfereeix, la contundència del que diu el Catecisme de l’Església Catòlica, publicat l’any 1992, en el seu número 2390, a propòsit de les parelles que viuen juntes sense haver-se casat: “L’acte sexual ha de tenir lloc exclusivament dintre el matrimoni; fora d’ell constitueix sempre un pecat greu i exclou de la comunió sacramental”.