El doctor Oriol Quintana, de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, explica dos sistemes lògics que conviuen i entren en contradicció: la racionalitat i la lògica de grup.

Cada any l’Església dedica el diumenge de la Santíssima Trinitat, l’anomenat dia Pro orantibus, a donar a conèixer la vida contemplativa, un carisma molt desconegut en les comunitats cristianes i a pregar pels monjos i per les monges.

Una de les lliçons més clares de la pandèmia que estem vivint és la seva dimensió sistèmica. És sistèmica perquè, tot i que l’origen pot trobar-se en un únic factor, el sanitari en aquest cas, els seus efectes es manifesten en totes les àrees de la vida humana com són l’econòmica, l’emocional o la relacional, i la combinació de totes elles crea un nou escenari de gran vulnerabilitat. A més, conèixer i fins i tot minimitzar el factor que l’ha desencadenat no evita continuar patint a posteriori les conseqüències del nou escenari de vulnerabilitat creat.

Audiència General 26 de maig 2021

Estimats germans i germanes, bon dia!

Dilluns dia 17 s’anunciava l’acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya per formar govern de coalició. A l’anunci es presentava l’Acord de Govern entre ambdues formacions. Ahir dilluns, dia 24, el Molt Hble. Sr. Pere Aragonès prenia possessió com a President de la Generalitat, i al govern configurat el nou titular del Departament d’Educació és l’Hble. Sr. Josep González Cambray, fins ara Director General de Centres Públics i President del Consorci d’Educació de Barcelona.

El capítulo 8º de la carta de Pablo a los romanos es un texto fundamental y de los más importantes del Nuevo Testamento. De él leemos unos versículos (Rm 8,14-17) en la segunda lectura de este domingo, festividad de la Santísima Trinidad. En él Pablo, llega al culme de su reflexión iniciada con el significado que el bautismo tiene para el cristiano. Este ha sido liberado por el Espíritu del yugo de la Ley manipulada por el pecado y, a partir de esta situación, podrá servir a Dios gracias al poder de este Espíritu que lo capacita para cumplir la voluntad de Dios.

El capítol 8é de la  carta de Pau als romans és un text fonamental i dels més importants del Nou Testament. En llegim uns versets (Rm 8,14-17) a la segona lectura d’aquest diumenge, festivitat de la Santíssima Trinitat. En ell Pau, arriba al cim de la seva reflexió iniciada amb el significat que el baptisme té pel cristià. Aquest ha estat alliberat per l’Esperit del jou de la Llei manipulada pel pecat i, a partir d’aquesta situació, podrà servir Déu gràcies al poder d’aquest Esperit que el capacita per complir la voluntat de Déu.

Una part de la família cristiana acaba de celebrar i actualitzar la Pentecosta (Pasqua florida), les esglésies ortodoxes ho commemoraran aquest any el 20 de juny.