Vagi d'antuvi la meva més absoluta consideració pels tècnics tant del la direcció general d'Afers Religiosos de la Generalitat com dels de l'ISOR, un organisme de la UAB que ha estat contractat per elaborar el Mapa Religiós de Catalunya de 2021, del qual Catalunya Religió se'n va fer ressò fa uns dies.

El proper dia 2 de juny les tres Càritas diocesanes de la província de Lleida presentarem la nostra memòria anual corresponent a l’any 2020. Aquest ha estat any difícil per a tota la humanitat. A la crisi sanitària s’ha afegit una crisi econòmica i social de gran impacte i, com acostuma a passar en totes les crisis, les desigualtats s’han accentuat.

Un pequeño fragmento del capítulo 9º de la carta a los Hebreos (He 9,11-15) lo leemos en la segunda lectura (cilce B) de la festividad del Cuerpo y la Sangre del Señor. Al término de la lectura (v.15) nos encontramos con la frase. "Cristo es el mediador de una nueva alianza porque ha muerto en rescate de los pecados cometidos bajo la primera". A qué se refiere cuando habla de los pecados cometidos bajo la primera alianza ?.

Un petit fragment del capítol  9é de la carta als Hebreus (He 9,11-15) el llegim a la segona lectura (cilce B) de la festivitat del Cos i la Sang del Senyor. A l’acabament de la lectura (v.15) ens trobem amb la frase. “Crist és el mitjancer d’una nova aliança perquè ha mort en rescat dels pecats comesos sota la primera”. A què es refereix quan parla dels pecats comesos sota la primera aliança?.

“Mantenir la LEC, finalitzar el seu desplegament i treballar perquè s’implementi realment el Servei d’Educació de Catalunya avançant a la plena gratuïtat de l’educació garantint la suficiència dels centres sostinguts amb fons públics i la igualtat de les condicions laborals del professorat”.

Avui, 31 de maig, a les 9:00 del matí ha tingut lloc el lliurament del Premi Familiar i Premi de Primària a la professora de Jesuïtes-Clot, Helen Martínez. Hi han assistit la persona guardonada; el Director General de FJE-Clot, Oriol Navarro; el representant de l'editorial Santillana, David Rojo; i el responsable del programa Família-Escola Acció Compartida, de l'Escola Cristiana, Eloi Aran.

 

 

Avui, últim dia de maig, us proposo evocar el primer dia d’aquest mes, l’1 de Maig, el Dia del Treball. Per fer-ho, copio un text que mereix ser llegit a poc a poc, frase per frase. Diu així:

El doctor Oriol Quintana, de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, explica dos sistemes lògics que conviuen i entren en contradicció: la racionalitat i la lògica de grup.

Cada any l’Església dedica el diumenge de la Santíssima Trinitat, l’anomenat dia Pro orantibus, a donar a conèixer la vida contemplativa, un carisma molt desconegut en les comunitats cristianes i a pregar pels monjos i per les monges.

Una de les lliçons més clares de la pandèmia que estem vivint és la seva dimensió sistèmica. És sistèmica perquè, tot i que l’origen pot trobar-se en un únic factor, el sanitari en aquest cas, els seus efectes es manifesten en totes les àrees de la vida humana com són l’econòmica, l’emocional o la relacional, i la combinació de totes elles crea un nou escenari de gran vulnerabilitat. A més, conèixer i fins i tot minimitzar el factor que l’ha desencadenat no evita continuar patint a posteriori les conseqüències del nou escenari de vulnerabilitat creat.