Volvemos a los domingos que durante el año no tienen ninguna connotación festiva y litúrgica especial. Hoy en la segunda lectura leemos un fragmento de la segunda carta de Pablo a los Corintios (2 Cor 5,6-10). Existe un consenso amplísimo entre los comentaristas de los escritos paulinos que las cartas 1ª y 2ª Corintios recogen muchas más cartas que Pablo y su equipo les habrían escrito. El texto que leemos hoy formaría parte de la tercera de estas cartas que abarcaría desde 2 Co 2,14 hasta 7,4.

Tornem als diumenges que durant l’any no tenen cap connotació festiva i litúrgica especial. Avui a la segona lectura llegim un fragment de la segona carta de Pau als Corintis (2Co 5,6-10). Existeix un consens amplíssim entre els comentaristes dels escrits paulins que les cartes 1a i 2a Corintis recullen moltes més cartes que Pau i el seu equip els haurien escrit. El text que llegim avui formaria part de la tercera d’aquestes cartes que abastaria des 2Co 2,14 fins a 7,4.

Des de fa un mes està ja obert el Concurs Fotogràfic del Programa FEAC (Família-Escola Acció Compartida) en la seva 16a edició amb el suport de l’editorial Santillana. Està obert a tota la comunitat educativa de les escoles de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i s’hi poden presentar fotografies de temàtica lliure fins el quinze de novembre de 2021.

L'emergència climàtica no és sinó un reflex d'una altra emergència que hem d'afrontar, que és l'emergència espiritual.

Aquesta situació tan dràstica en la qual tots estem involucrats, ens ha de portar a parar, a aprofundir, a obrir-nos a realitats més àmplies. La nostra resposta ha d'emergir d'un lloc molt més íntim i profund. De res ens serveixen nous tractats, declaracions, fulls de ruta…

“Tinc uns principis d’actuació que vull aplicar mentre estigui al càrrec: Diàleg amb el sector; hem d’escoltar-nos per avançar junts... hem d’omplir plegats el full en blanc que tenim davant nostre”.

Fa quinze dies, el diumenge de la Pentecosta, llegíem a la missa aquell esplèndid text del capítol segon dels Fets dels Apòstols que ens escenifica la vinguda de l’Esperit Sant, l’Esperit de Jesús, sobre els seus i les seves deixebles i l’empenta inicial que els porta a anar pertot arreu a anunciar la Bona Nova. Darrere aquest relat segurament que hi ha el record d’un moment de vivència col·lectiva i trasbalsadora que va ser com l’acte fundacional de la nova comunitat de creients.

El doctor Flavio Comim, de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, explica el nou indicador de qualitat de vida de l’ONU, que per primera vegada inclou la vessant mediambiental.

Això demana Sant Benet a la seva Regla (64:8) a l’abat, per tal que serveixi la comunitat i no sigui l’amo i senyor d’ella. Per això m’ha agradat que el Sr. Pere Aragonès, nou president de la Generalitat, hagi fet seus els versos de “La pell de brau” del poeta Salvador Espriu: “Ets tan sols el més humil dels servidors”.

(Esperanza Puig-Pey) El llibre, d’autor anònim, Relats sincers d’un pelegrí rus al seu pare espiritual, ens situa en la Rússia de meitat del segle XIX i narra el pelegrinatge d’un camperol de la governació d’Oriol, que surt del seu poble i fa camí per diferents indrets i monestirs de terres russes i ucraïneses, a la recerca d’algú que li faci entendre l’anomenada pregària interior contínua, també anomenada “La pregària de Jesús” per l’Església ortodoxa.

Audiència General 2 de juny 2021

Estimats germans i germanes, bon dia!