Fa quinze dies, el diumenge de la Pentecosta, llegíem a la missa aquell esplèndid text del capítol segon dels Fets dels Apòstols que ens escenifica la vinguda de l’Esperit Sant, l’Esperit de Jesús, sobre els seus i les seves deixebles i l’empenta inicial que els porta a anar pertot arreu a anunciar la Bona Nova. Darrere aquest relat segurament que hi ha el record d’un moment de vivència col·lectiva i trasbalsadora que va ser com l’acte fundacional de la nova comunitat de creients.

El doctor Flavio Comim, de la Catedra d'Ètica i Pensament Cristià d'IQS, explica el nou indicador de qualitat de vida de l’ONU, que per primera vegada inclou la vessant mediambiental.

Això demana Sant Benet a la seva Regla (64:8) a l’abat, per tal que serveixi la comunitat i no sigui l’amo i senyor d’ella. Per això m’ha agradat que el Sr. Pere Aragonès, nou president de la Generalitat, hagi fet seus els versos de “La pell de brau” del poeta Salvador Espriu: “Ets tan sols el més humil dels servidors”.

(Esperanza Puig-Pey) El llibre, d’autor anònim, Relats sincers d’un pelegrí rus al seu pare espiritual, ens situa en la Rússia de meitat del segle XIX i narra el pelegrinatge d’un camperol de la governació d’Oriol, que surt del seu poble i fa camí per diferents indrets i monestirs de terres russes i ucraïneses, a la recerca d’algú que li faci entendre l’anomenada pregària interior contínua, també anomenada “La pregària de Jesús” per l’Església ortodoxa.

Audiència General 2 de juny 2021

Estimats germans i germanes, bon dia!

Vagi d'antuvi la meva més absoluta consideració pels tècnics tant del la direcció general d'Afers Religiosos de la Generalitat com dels de l'ISOR, un organisme de la UAB que ha estat contractat per elaborar el Mapa Religiós de Catalunya de 2021, del qual Catalunya Religió se'n va fer ressò fa uns dies.

El proper dia 2 de juny les tres Càritas diocesanes de la província de Lleida presentarem la nostra memòria anual corresponent a l’any 2020. Aquest ha estat any difícil per a tota la humanitat. A la crisi sanitària s’ha afegit una crisi econòmica i social de gran impacte i, com acostuma a passar en totes les crisis, les desigualtats s’han accentuat.

Un pequeño fragmento del capítulo 9º de la carta a los Hebreos (He 9,11-15) lo leemos en la segunda lectura (cilce B) de la festividad del Cuerpo y la Sangre del Señor. Al término de la lectura (v.15) nos encontramos con la frase. "Cristo es el mediador de una nueva alianza porque ha muerto en rescate de los pecados cometidos bajo la primera". A qué se refiere cuando habla de los pecados cometidos bajo la primera alianza ?.

Un petit fragment del capítol  9é de la carta als Hebreus (He 9,11-15) el llegim a la segona lectura (cilce B) de la festivitat del Cos i la Sang del Senyor. A l’acabament de la lectura (v.15) ens trobem amb la frase. “Crist és el mitjancer d’una nova aliança perquè ha mort en rescat dels pecats comesos sota la primera”. A què es refereix quan parla dels pecats comesos sota la primera aliança?.

“Mantenir la LEC, finalitzar el seu desplegament i treballar perquè s’implementi realment el Servei d’Educació de Catalunya avançant a la plena gratuïtat de l’educació garantint la suficiència dels centres sostinguts amb fons públics i la igualtat de les condicions laborals del professorat”.